PRAKTYKA OBRACANIA CZIE KHOR

 (khor - Koło czie - Dharmy,

tzw."młynek modlitewny")

 "Jednokrotne obrócenie kołem modlitewnym jest lepsze niż praktykowanie przez eon sześciu paramit. Poprzez zasługę z oddawania czci kołu modlitewnemu osiąga się wysokie urodzenie i inteligentny, czysty umysł."

                                                                                                                                              Budda Siakjamuni

  
Yatung Rinpocze

"Nawet ci, którzy nie maja wytrwałości w swej praktyce, którzy tracą czas pasywnie, mogą osiągnąć mistyczne moce (siddhi).  Ci, którzy wytrwale recytują mantrę i obracają czie khor z pewnością osiągną 10 stopień bodhisattwy i usuną natychmiast przeszkody negatywnej karmy. Jakiegokolwiek Jidama chcesz praktykować osiągniesz  go wówczas jednocześnie. Nawet jeśli  nie pomyślisz o pożytku dla siebie a nakłonisz kogoś do przepisania mantr i obracania czie khor oczyścisz własną negatywną karmę i skompletujesz własne dobre właściwości.

                                                                                                                                            Padmasmabhawa

Lama Zopa

Koło modlitewne jest manifestacją oświeconej mowy Avalokiteśwary. Poprzez jego obracanie osiąga się umysł, ciało i właściwości Awalokiteśwary./.../ To najprostsza metoda oczyszczenia negatywnej karmy.

Kjabdzie Zopa Rinpocze

 

 Prayer wheels at IRON KNOT RANCH, USA

 

Jeśli chodzi o wypełnianie posągów i "młynków" to należy pamiętać o ważnych zasadach podanych w tantrach przez Buddów. W młynkach litery mantr stoją na zewnątrz a pierwsza sylaba OM owinięta jest wokół osi młynka (w posągach i stupach paski mantr zwija się tak, że litery są do wewnątrz i zwija się od końca mantry. Inaczej działa to odwrotnie niż powinno. Najlepiej zrobić to pod okiem fachowca posiadającego instrukcje linii przekazu).W zakupionych na wschodzie ręcznych młynkach często mantry zwinięte są w złą stronę lub nawet zastępują  je ścinki z gazet (żeby było taniej) Zobacz również precyzyjne instrukcje: http://www.tantricheartwheels.com/    Mantry rolowane są od początku paska tzn OM owinięte jest najpierw wokół osi. Do końca dokleja się następny pasek itd. litery są  na zewnątrz. Obraca się w prawo wizualizując strumienie światła i błogosławieństwa rozchodzące się z sylab mantry do wszystkich istot, wyzwalajace je z cierpienia i niewiedzy.  Paski z mantrami do zwijania (w formacie pdf) dostepne są w internecie
.

 


Niezmierzone pożytki płynące z głębokiej praktyki obracania kół modlitewnych (czie khor) z mantrami

Budda Siakjamuni, Budda Amitabha, Mańdziuśri i Avalokiteśwara wielokrotnie wysławiali niezwykłe błogosławieństwa płynące z obracania kołami dharmy (tyb. czie khor) zawierającymi mantry. Nagardżuna przyniósł te nauki z krainy Nagów, którzy dostali je od Bodhisattwy Awalokiteśwary,  a następnie przekazał je Dakini Sengedongmie, a ta Guru Padmasambhawie, który rozprzestrzenił ją w Tybecie.

Budda powiedział do Bodhisattwy Dripa Namsil: "Jest pożyteczniejsze gdy ktoś obróci jeden raz kołem Dharmy (młynkiem modlitewnym zawierającym mantry) niż odbycie odosobnienia przez 1 rok przez osobę o najwyższych zdolnościach , 7 lat przez osobę o średnich zdolnościach i 9 lat o najniższych zdolnościach"

Z Tantry Perłowego Klejnotu Spełniajacego Życzenia: "Osoba, która obraca kołem Dharmy z mantrą OM MANI PEME HUM jest błogosławiona przez Guru, bóstwa obdarzają ją realizacją , Ci którzy Odeszli w Błogość poważają go, a strażnicy Dharmy usuwają wszelkie przeszkody"

Amitabha: "Dla pożytku istot zdegenerowanej epoki wyjaśnię błogosławieństwa płynące  z obracania kołem Dharmy: ten kto praktykuje obracanie kołem Dharmy posiada zasługę równą Tysiącom Buddów".

Z Tantry Sześciu Tysięcy Okręgów:  "Każda osoba która widzi, słyszy, pamięta lub dotyka tego, kto obraca kołem Dharmy oczyści splamienia, skompletuje zasługę i osiągnie oświecenie."

Karmapa Karma Pakszi powiedział, że dom, w którym znajduje się koło Dharmy z mantrą mani nie jest różny od Czystej Krainy Czenrezi - Potala, a cała rodzina nigdy nie odrodzi się w niższych światch.

Jeden obrót kołem Dharmy zawierającym 100 000 mantr prowadzi do nagromadzenia zasługi (dobrej karmy) równej wyrecytowaniu tej ilości mantr. Każdy kto widzi lub słyszy osobę obracającą kołem mantr oczyści swą złą karmę, nawet jeśli zabił ojca i matkę. Wiatr i woda, które dotknęły koła modlitewnego obdarzają wyzwoleniem z niższych odrodzeń wszystkie istoty z którymi wejdą w kontakt.

Ci, którzy obracają kołem Dharmy z mantrą mani zgodnie z instrukcjami Guru, są Synami Buddów i nigdy nie spadną na niższe ścieżki.

 

Lama Zopa Rinpocze

 

POŻYTKI PŁYNĄCE Z UŻYWANIA  MŁYNKÓW MODLITEWNYCH

 

W Solu Kumbu wszyscy starsi ludzie obracają młynkami modlitewnymi każdego dnia. Kiedy są w domu, rano i wieczorem, przed pójściem spać trzymają malę w lewej ręce i młynek modlitewny w prawej: recytują OM MANI PEME HUM. Kiedy chodzą, cały czas obracają młynkiem modlitewnym i recytują OM MANI PEME HUM. Często myślałem sobie: „W jaki sposób obracanie młynka modlitewnego może być praktyką Dharmy?” Utrzymywałem w umyśle to pytanie z powodu mojej ignorancji co do pożytków płynących z tej praktyki. Nie wiedziałem jak ważna jest to praktyka i jak skuteczne niesie ze sobą oczyszczenie. Samo tylko dotknięcie i obrócenie młynka modlitewnego przynosi niewiarygodne oczyszczenie i olbrzymią zasługę. W Lawudo znalazłem wiele manuskryptów Lawudo Lamy. Poprzedni Lawudo Lama był znany jako Lama (Kunsang) Yeshe /.../ Lawudo Lama nie miał klasztoru, lecz przebywał w jaskini na odosobnieniu. Wkładał on wiele wysiłku w kopiowanie tekstów praktyk różnych bóstw Wadżrajany. W tych czasach takie teksty były bardzo rzadkie, wiec kopiował je ręcznie

/.../ W jaskini było bardzo wilgotno i gdybym ich nie wysuszył zostałyby zniszczone przez pleśń i robaki /.../  Pewnego dnia, gdy kładłem manuskrypty na słońcu znalazłem tekst „Mani Kabum”. Zawiera on historię ewolucji świata, to jak Dharma pojawiła się na tym świecie i jak istoty zamieszkujące Tybet, Karinę Śniegów stały się obiektem ujarzmiającej mocy Awalokiteśwary, Buddy Współczucia. Amitaba  i Budda Współczucia są tacy sami w swej esencji i niezwykle połączeni ze sobą. Od ponad 20 lat prowadza już nie tylko Tybet i Chiny ale również i zachodnie kraje rozprzestrzeniając Dharmę. W „Mani Kabum” jest krótkie wyjaśnienie praktyki młynków modlitewnych a także kilka linijek na temat wizualizacji. i medytacji. W Tybecie, i wszędzie gdzie praktykuje się Mahajanę i Wadżrajanę szeroko rozprzestrzeniają się nauki o młynkach modlitewnych. Nagardżuna przekazał je Dakini Sengedongmie, a ta udzieliła ich Padmasambhawie, który przeniósł je do Tybetu. Po przeczytaniu tego tekstu rozwinąłem zaufanie, że praktyka ta nie jest nonsensem, lecz posiada znaczące referencje i jest bardzo ważna. 

Dzięki temu tekstowi wiem jak potężna jest praktyka obracania młynków modlitewnych. W 1987 roku, kiedy byłem w Chenrezik Institute w Australii zauważyłem, że to miejsce stało się niezwykle spokojne. Było tak urocze, że chciało się tam mieszkać i przebywać. Nie było tak przedtem i zastanawiałem się co takiego spowodowało tę zmianę./.../ Dopiero przed wyjazdem zauważyłem młyn modlitewny, którego wcześniej tam nie było. Parę lat później, kiedy byłem w Brazylii otrzymałem książkę jednego ze starszych uczniów Tarthanga Tulku na temat budowania stup i młynków modlitewnych w centrach Tarthanga Tulku. Znalazłem tam fragment mówiący o tym, że po zbudowaniu młyna modlitewnego otoczenie zmienia się diametralnie. Staje się spokojne, miłe i przyjemne dla umysłu.To wzmocniło moją wiarę, że Chenrezik Institute stał się tak cudownym miejscem z powodu zbudowania tam młyna modlitewnego /.../ Młynki modlitewne mogą być poruszane przez wiatr, wodę lub ogień (lub prąd elektryczny).

Jednym z pożytków młynków modlitewnych jest to,  że uosabiają one aktywność Buddów i Bodhisattwów 10 kierunków.Dla pożytku wszystkich istot Buddowie i Bodhisattwowie manifestują się w młynkach modlitewnych aby oczyścić negatywną karmę i przeszkody i pomóc osiągnąć oświecenie. Wszystkie istoty (nie tylko ludzie ale też insekty)  w miejscu gdzie znajduje się młyn modlitewny są wybawiane od odrodzenia się w  niższych światach, otrzymają ciała dewów lub ludzi albo odrodzą się w czystych krainach. Zgodnie z „Tantrą Niepowstrzymanych Kół Dharmy”, jeśli masz w domu młynek modlitewny, to twój dom staje się taki sam jak czysta kraina Potala (czysta kraina Czenrezika). Kiedy masz ze sobą młynek modlitewny gdy umierasz - nie potrzebujesz poły.  

Posiadanie m.m. jest metodą przemiany  świadomości w czystą krainę. Tylko myślenie o mm pomaga umierającej istocie skierować energie do kanału centralnego i odrodzić się w czystej krainie Amitaby lub Czenrezika. Samo dotknięcie m.m powoduje wielkie  oczyszczenie negatywnej karmy i przeszkód. Obrócenie m.m. z 100 mln OM MANI PEME HUM daje takie samo nagromadzenie zasługi jak wyrecytowanie 100 mln tej mantry /.../ W kilka sekund dokonuje się tak potężne oczyszczenie i nagromadzenie zasługi! Obrócenie m.m. 1 raz, to jak odbycie wieloletniego odosobnienia. Woda która dotyka młynka m. jest pobłogosławiona i kiedy wpadnie do oceanu ma moc oczyszczenia bilionów zwierząt i insektów, które w nim żyją./.../ Podobnie ma się z wiatrem – kiedy owiewa on m.m. otrzymuje błogosławieństwo, a potem oczyszcza karmę i przeszkody istot, które maja z nim kontakt. Ponieważ m.m. są tak potężne w oczyszczaniu negatywnej karmy myślę, że używanie ich jest dobrym pomysłem. /.../ Mówi się, że m.m. chronią od złych duchów, chorób – myślę wiec, że można nimi leczyć. Ktoś, kto choruje na AIDS lub raka - nieważne czy rozumie Dharmę czy nie - może używać m.m. aby się uzdrowić /.../

WIZUALIZACJA:

Są dwa rodzaje wizualizacji

I. Wizualizujemy wstęgi światła promieniujące z  mantr wewnątrz m.m. – To światło oczyszcza chorobę, jej przyczyny, złe myśli i wpływy.

Potem wizaualizujemy że światło oświetla wszystkie istoty, ucisza ich cierpienia a one same zamieniają się w formy Buddy Współczucia

II. Wstęgi światła z m.m. wypływają i niczym haki łapią i wciągają do m.m. wszystkie choroby, złośliwe duchy, negatywną karmę i przeszkody. Są absorbowane przez m.m.

Powtarzamy w tym czasie 1000 razy mantrę  i na koniec wizualizujemy że wszystkie istoty są błogosławione światłem, wyzwalają się  i stają się Buddami Współczucia.

Na podst. artykułu Lamy Zopa  zamieszczonego w internecie opracował i przetłumaczył Kynzang Drime. Rzeszów 2002. Oby przyniosło to pożytek.

 


 
The Benefits of Turning a Prayer Wheel

It is also said in the Pleasurable Speech Beyond Death that: “All those who have seen, heard, been attracted to, had faith towards, remembered, and touched a mani wheel with their hand, after being liberated from the lower rebirths will without a doubt be born into the realms of the pure lands.”

Here are some of the many benefits of turning the prayer-wheel extracted from The Wheel of Great Compassion: The Practice of the Prayer Wheel in Tibetan Buddhism, compiled by Lorne Ladner, Wisdom Publications, Boston, 2001:

Kyabje Zopa Rinpoche has said: “The prayer wheel is a manifestation of the Compassionate Buddha’s holy speech. Through this practice one then achieves the holy mind, holy body and all the qualities of the Compassionate Buddha.”

And: “This practice of turning the prayer wheel is a result of the unbearable compassion of all the Buddhas for us sentient beings—whose minds are so obscured and filled with disturbing thoughts, like an ocean covering a whole city, and who are extremely lazy and ignorant—to guide us to enlightenment as quicky as possible. It helps us to complete the accumulation of extensive merit and purify obscurations so as to achieve enlightenment as quickly as possible.”

And: “You need to have a lot of merit, to be a very fortunate person, to engage in this practice and have faith in its benefits... Why? Because this practice is the easiest way to purify all the negative karmas. Even the heaviest ones, the uninterrupted negative karmas, get purified through turning a prayer wheel. Even a fully ordained person who has broken all four root vows will get purified. Negative karmas are completely purified, one collects merit like the sky, and one especially develops compassion.”

Amitabha Buddha said: “Anyone who recites the six-syllable [mantra, om mani padme hum,] while turning the Dharma wheel is equal in fortune to the Thousand Buddhas.”

The Tantra of the Unsurpassed Wish-Granting Jewel says: “By the very turning of this wheel, Om mani padme hum, one will be blessed by the Gurus, will be granted realizations by the mind-seal deities, will be cared for by the Ones Gone to Bliss, and will have obstacles eliminated by the Dharma protectors.”

The Great Master Padmasambhava said: “Even those lacking perseverance in their practice, who pass the time passively, will be able to attain mystic powers. Those with perseverance for reciting the mantra and turning the wheel will undoubtedly attain the tenth ground; it instantly eliminates all the immeasurable negative karmic obscurations. Whatever mind-bound deity you wish to practice will be achieved simultaneously. Even if one has no thought to benefit oneself, encouraging another to write the mantra and turn the wheel eliminates one’s own negativity and completes one’s good qualities

And: “Those beings who have heard the sound of the wheel turning, have been touched by its shadow…will suddenly reduce to a trickle their moral downfalls.”

Shakyamuni Buddha said: “The karma and disturbing thought obscurations that have been accumulated for beginningless rebirths are purified without effort.”

The Fourth Panchen Lama explains: “Each turning of the wheel becomes [the same as having done] that number of [recitations] of the nearing-the-deity retreat.”

Nyagtrug Jangchub Senge said: “If one turns the wheel once, the benefits are equal to reading the canon of Buddhist commentaries once.
If one turns the wheel twice, the benefits are equal to reading all the teachings of the Victorious One. If one turns the wheel three times, the defilements of body, speech and mind are purified. If one turns the wheel ten times, the defilements, even as much as Mount Meru, are purified. If one turns the wheel a hundred times, one becomes equal with the Lord of Death. If one turns the wheel a thousand times, the meaning of the truth body of self and others is realized. If one turns the wheel ten thousand times, the purposes of other sentient beings and oneself are fulfilled. If one turns the wheel a hundred thousand times, one will be born within the circle of the Buddha of Compassion. If one turns the wheel one million times, the six types of sentient beings will obtain the great ocean of bliss. If one turns the wheel ten million times, one will be lifted out of the samsaric pit—the abode of the hells. If one turns the wheel one hundred million times, one will become equal to the Transcendent Compassionate-Eyed One.”

Lord Buddha said: “The benefit of turning the Dharma wheel once is greater than the excellent yogis’ meditating seven times on the essential meaning. Also the benefit of turning the Dharma wheel once is greater than exerting effort for eons on the practice of the six perfections. The benefit of turning the Dharma wheel once is greater than teaching or listening for eons to the three baskets and the four classes of tantra. … By the merit of offering homage to the [wheel], one will possess a good family and an intelligent, clear mind.

“The person who turns the Dharma wheel will become the child of a thousand Buddhas and the guardian of all transmigrators. [That person] will make millions of offerings of gods and humans and will have control over the three—humans, wealth and food.

“The temporary great benefits of turning the wheel are: One is relieved of all headaches and plagues; all evil spirits and evil antagonisms are expelled; also, contaminants from pollution are destroyed; the forces of evil spirits and interferors are destroyed; the four kings and the ten directional guardians will give protection… Because of that, the benefits are inconceivable.

“The ultimate great benefits of turning the wheel are that is purifies the five uninterrupted karmas, the ten non-virtuous actions, and all the evil-gone actions [causes of rebirth in the lower realms]. One will go from Buddha-field to [Buddha-]field. As soon as one is born into the heart of the lotus in the pure land, the actions of all the Buddhas in the ten directions will be extended throughout the ten directions.

It is also said in the Pleasurable Speech Beyond Death that: “All those who have seen, heard, been attracted to, had faith towards, remembered, and touched a mani wheel with their hand, after being liberated from the lower rebirths will without a doubt be born into the realms of the pure lands.”

Karma Pakshi said: “This wheel of Dharma called om mani padme hum, if constructed inside a house and circumambulated will liberate that family from the sufferings of the lower rebirths, and the house itself will become like the Potala pure land.”
And: “This wheel of Dharma called om mani padme hum, if placed close to a dying person’s pillow near the time of death and fervently prayed to from the depths of one’s heart, will instantly [cause] one’s consciousness to dissolve into the heart of the Transcendent Compassionate-Eyed One without need for the practice of the transference of consciousness. So, free of doubt, be zealous in constructing this supreme wheel of Dharma and cherish the practice of circumambulating it, and so forth.

 

The Source of the Practice of the Mani Wheel

 

As the great master Nagarjuna was predicted by the Great Compassionate One: ' In the Naga's country in the palace of the King of Naga, the Bodisattva possesses one very powerful Dharma Wheel. Just by seeing, hearing, touching, remembering the Dharma Wheel you will quickly be liberated from the suffering of the lower realms. With this you will produce extensive works for sentient beings.'

The Limitless Light Buddha Amitabha said: ' For the benefit of the sentient beings of the degenerate age, I've explained the benefits of the Mani Wheel. The one who practices while turning equals the fortune of the Thousand Buddhas.'

The Founder Saviour, the Unequal Shakya King, told the Bodisattva Dripa Namsil: ' It is more beneficial to turn one time the Dharma Wheel then the meditator of highest capacity who engages in one year retreat on the essence meaning of mantra. It is more beneficial then the middle capacity meditator doing retreat for seven years, and the lower capacity mediator doing a nine year retreat.'

Manjushri said: ' The Four Protectors and the Ten Direction Guardians will protect you from all obstacles, from all directions and corners. It purifies the negative karma of lower realms, the five uninterrupted actions and the ten non-virtuous actions. You will be travelling to all the Pure Lands of Buddhas, and in the Blissful Pure Land. You will be reborn on the Lion's Throne in the Lotus Heart of the Blissful Pure Land. You will perform the actions of All the Buddhas in all directions.'

Manjushri said: ' This Great Dharma Wheel protects you from all the harm givers, Devas, spirits possessions, from the Nagas down below, from Steno in the middle, and the multitude of Yakshas.'

From the Peerless Wish Granting Jewel Tantra: ' The person who turns this Wheel which possesses Om Mani Padme Hum will be blessed by all the Gurus, the Deities will grant realizations, Those Gone to Bliss will pay attention to him or her, and the Dharma Protectors will eliminate all the obstacles.

From the Will of the Action of Compassionate Eye Loving One: ' Each time you turn this Om Mani Padme Hum Dharma Wheel equals the number (of the mantra) of the approximation retreat.'

The benefits of establishing the Dharma Wheel in earth, water, fire, and wind: ' When you put this Great Wheel Om Mani Padme Hum up in the wind, all those sentient beings who are touched by the wind, all those migrators abiding in the wind direction, will be liberated from the sufferings of the lower realms. When you place the Dharma Wheel in the fire, any sentient being who smells the smoke, and all those migrators who see the light of the fire will be liberated from the sufferings of the lower realms. If you place the Dharma Wheel in the ground, all those migrators beings who receive the dust, and the sentient beings abiding in that ground will be liberated of the sufferings of the lower realms. If you place the Dharma Wheel in water all those sentient beings abiding and drinking the water will be liberated of the sufferings of the lower realms.'

Therefore the fortunate capable beings turn the Great Dharma Wheel upright, the highest intelligent person will achieve Enlightenment and work for sentient beings. The middle capable being will achieve fortunate rebirth and join the Holy Dharma. And the lowest capable being will achieve good rebirth, separate from the ten non-virtuous actions.

If you place the Dharma Wheel at home and turn it the migrator beings abiding in that house will be liberated, and the home becomes similar to the Potala (Pure Land of Chenrezig). At the time of death if you place the Dharma Wheel with Om Mani Padme Hum next to your head, and with intense devotional mind you make requests, without need of practicing Powa (transference of consciousness) your consciousness awareness will be transferred in one instant to the Heart of the Compassionate One. Therefore without qualms of two pointed mind in this profound supreme Dharma Wheel one should cherish it, build the Dharma Wheel with perseverance and turn it with intense wish.

The Saviour Loving One Maitreya said: ' If you offer good divine robes to the profound Dharma Wheel, you will receive good clothing for 500 lifetimes. Due to the merits of having offered the hook to the profound Dharma Wheel, you will be able to go through all the Paths of Liberation. By the merits of offering the hanging weight, you will become the Saviour of all migrator beings. You will accumulate more merits than having recited 100 thousand times 10 million mantras. The Titans and the harm givers will prostrate to you. You will control human beings, wealth and food. All your connections become meaningful, and sentient beings touched by your shadow will be liberated from the lower realms.'

If you offer various needs - food and so forth - to this Dharma Wheel with Om Mani Padme Hum, you will become the Thousand Wheel Turning Dharma King, enjoying whatever you wish. And at the end you will meet the Superior Compassionate eye Looking One. For those fortunate beings who reveal this Dharma Wheel possessing Om Mani Padme Hum to others or explain, or spread the teachings of this wheel, it is like spreading the teachings of the Buddhas.

From the Tantra possessing the Lotus Garland: ' In short all the accumulation of vices, defeats, downfalls and so forth will be purified without effort. One is liberated just by seeing and hearing.'

From the Tantra of Six Thousand Circle: ' Even for the person who turns this Precious Wheel, any sentient being who sees, hears, remembers, or touch him or her, completes the merits, purifies defilement, and achieves Enlightenment.'

From the Sutra of the Great Chi Lung (?): ' By the merits generated by offering a golden pinnacle (to the Dharma Wheel) one will receive perfect enjoyments for eons. Due to the merits of having offered services, one will possess good heart, clear mind wisdom. The person who turns the Dharma Wheel will become the Son of the Thousand Buddhas, the guide of all migrators. Thus is explained by the Buddha. When death comes place the Dharma Wheel at your crown and you won't need to practice Powa. When you carry the Dharma Wheel and meet other sentient beings, even those who have killed father and mother, will be liberated. Even the sentient beings who see the wheel on the bridge will be liberated.'

Ręcznym czie khor należy obracać tak, aby pozostawał zawsze w pozycji pionowej, nie za szybko, harmonijnie. Mantry wewnątrz powinny być wyraźne i zwinięte tekstem na zewnątrz oraz tak aby w pierwszym pasku sylaba OM nawinięta była na oś, a ostania sylaba - HUM była na końcu.Do niej doklejamy następny pasek zaczynając od Om itd . Litery mantry zwrócone są na zewnatrz (jest to bardzo ważna kwestia!). Powinien mieć wyraźne inskrypcje mantr na obwodzie. Nie należy krytykować jego wyglądu czy też odgłosu jaki wydaje. Jest to ważne, ponieważ cokolwiek robimy w związku z symbolem Ciała, Mowy lub Umysłu Buddy ma to nieograniczone konsekwencje karmiczne zarówno dobre jak i negatywne jeśli zrobimy coś nie tak jak jest w instrukcjach znajdujących się w tantrach. Jest tak dla tego, ponieważ Ciało, Mowa i Umysł Buddy jest nieograniczone.

Dokładne instrukcje oraz mantry do kupienia na mikrofilmie (w jednym ręcznym czie kor można zmieścić ok.65 milionów mantr na taśmie mikrofilmu):

http://www.tantricheartwheels.com/

ZUNG

czyli

MANTRY DO WYPEŁNINIA MŁYNKÓW, POSĄŻKÓW

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/zopa_recommends.asp#stupa_mantra 

oraz  strona Khenpo Namgyal z Leksheyling, Swayambhu

http://www.khenpo-kanam.net/web/english/E_Zungs.htm 

  - pod tym adresem znajduje się wiele plików w formacie pdf z gotowymi do druku paskami mantr (zung) służących do wypełniania czie kor (tzw."młynków modlitewnych"), stup, posążków. Również tybetańskie teksty rytuałów, modlitw i sadhan w formacie pdf.

Uwaga:

Jeśli chodzi o wypełnianie posągów i "młynków" to należy pamiętać o ważnych zasadach podanych w tantrach przez Buddów. W młynkach litery mantr stoją na zewnątrz a pierwsza sylaba OM owinięta jest wokół osi młynka. W posągach i stupach paski mantr zwija się tak, że litery są do wewnątrz i zwija się od końca mantry. Inaczej działa to odwrotnie niż powinno. Najlepiej zrobić to pod okiem fachowca posiadającego instrukcje linii przekazu. W zakupionych na wschodzie ręcznych młynkach często mantry zwinięte są w złą stronę lub nawet zastępują  je ścinki z gazet (żeby było taniej) Zobacz również precyzyjne instrukcje: http://www.tantricheartwheels.com/