CEREMONIA RECYTACJI DHARANI 
- USZNISZA  WIDŻAJA  STRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

METODY UZDRAWIANIA OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII


CEREMONIA     RECYTACJI    DHARANI     USZNISZA     WIDŻAJA

   

Usznisza Widżaja (tyb. Namgyalma)

Jidam Krija Tantry, emanacja Buddy Wairoczany

(1) Zaproszenie Buddów dziesięciu kierunków:  

Pokłon przenikającym wszystko Światom Dharmy, 

Trzem Klejnotom dziesięciu kierunków przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.(3X)

 

Recytuj imiona Buddów (3 razy każde):

   Namo Bhagavate Śakyamunaye Tathagataya

    Namo Bhagavate Loka-vistirna-tejesvara-prabhaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Bhaisajya-guru-vaidurya-prabha-rajaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Pra-bhuta-ratnaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Ratna-sikhinya Tathagataya

    Namo Bhagavate Surupaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Vipula Gatraya Tathagataya

    Namo Bhagavate Abhayam - karaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Amrita Radżaya Tathagataya

    Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya

    Namo Maitreya Bodhisattvaya

    Namo Wielkiej Mądrości; Namo Mańdziuśri Bodhisattvaya

    Namo Doskonałemu Prowadzeniu; Namo Samantabhadra Bodhisattvaya

    Namo Wielkiemu Współczuciu; Namo Aryavalokiteśvaraya Bodhisattvaya

    Namo Maha-sthama-prapta Bodhisattvaya

    Namo Wielkiemu Czystemu Oceanowi Bodhisattwów

    Namo Wielkim Ślubowaniem; Namo Ksitigarbha Bodhisattvaya

    Namo Protektorowi Dharmy BodhisattwieWei Tuo

    Namo Zgromadzeniu Strażników Bodhisattwów

    Namo Wszystkim Bodhisattwom Ochraniającym Dharmę

    Namo Usnisa Widżaya Dharani

 

(2) Mantra Ofiarowania:

    "Om, Amogha Puja Mani Padma Vajre Tathagata Vilokite
               Samanta Pra-sara Hum"

 

(3) Recytuj Usnisa Widżaja Dharani:

NAMO BHAGAŁATE TRAILOKJA PRATIVISIŚTAJA BUDDHAJA BHAGAŁATE / TADJATHA OM VIŚUDDHAJA-VIŚUDDHAJA / ASAMA-SAMA SAMANTAVABHASA-SPHARANA GATI / GAHANA SVABHAVA VIŚUDDHE / ABHINSINCATU MAM / SUGATAVARA VACANA / AMRITA ABHIŚEKAI MAHA MANTRA PADAI / AHARA-AHARA AJUHSAM-DHARANI / ŚODHAYA ŚODHAYA / GAGANA VIŚUDDHE / UŚNIŚA VIDŻAJAVIŚUDDHE / SAHASRA RASMI SAMCODITE/ SARŁA TATHAGATA AVALOKANI SAT PARAMITA PARIPURANI / SARŁA TATHAGATA MATI DASA-BHUMI / PRATI ŚTHITE / SARŁA TATHAGATA HRIDAYA ADHIŚTHANADHIŚTHITA / MAHA-MUDRE/ VADŹRA KAJA SAM HATANA VIŚUDDHE / SARŁAVARANA APAJA DURGATI / PARI VIŚUDDHE PRATI-NIVARTAJA AJUH ŚUDDHE / SAMAJA ADHIŚTHITE / MANI MANI MAHA MANI / TATHATA BHUTAKOTI PARIŚUDDHE / VISPHUTA BUDDHI ŚUDDHE / DŹIAJA DŹAJA / VIJAYA VIJAYA / SMARA SMARA / SARVA BUDDHA ADHISTHITA ŚUDDHE / VAJRI VADŹRAGARBHE / VADŹRAM BHAVATU MAMA SARIRAM / SARŁA SATTVANAM CA KAJA / PARI VIŚUDDHE / SARŁA GATI PARIŚUDDHE / SARŁA TATHAGATA SINCA ME / SAMASVASAJANTU / SARŁA TATHAGATA SAMASVASA ADHIŚTHITE / BUDDHAJA BUDDHAJA / VIBUDDHAJA VIBUDDHAJA / BODHAJA BODHAJA / VIBODHAJA VIBODHAJA / SAMANTA PARIŚUDDHE / SARŁA TATHAGATA HRIDAJA ADHIŚTHANADHIŚTHITA / MAHA MUDRE SVAHA/

(4) Recytuj imiona Buddów (21 lub 108 razy, jedno lub wszystkie)

    "Namo Amitabha Buddhaya"

    "Namo Aryavalokitesvara Bodhisattva"

    "Namo Ksitigarbha Bodhisattva"

(5) Prawdziwe Słowa Przekazania Zasługi:

    "Om, Smara-smara vimala Sara Maha Cakra Vah Hum"

(6) Dedykacja zasługi

  (7) Modlitwy:

Dedykuję zasługę zgromadzoną dzięki tej recytacji .......................(imię i nazwisko osoby), który/a modli się o współczujące błogosławieństwo Trzech Klejnotów dziesięciu kierunków. Oby karmiczne przeszkody zostały usunięte, by zachował/a zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe, pogłębiał/a mądrość i szybko osiągnął/ęła stan Buddy.

Oby dzięki tej zasłudze wszyscy moi przyjaciele i wrogowie odrodzili się po śmierci w Czystej Krainie Buddy Amitaby.

Oby zasługa zgromadzona dzięki tej recytacji rozprzestrzeniła się wszędzie i dotarła do wszystkich.

Obyśmy my i wszystkie istoty odrodzili się razem w Krainie Ostatecznej Błogości.

Przyjmuję schronienie w Buddzie – oby wszystkie istoty osiągnęły Umysł Przebudzenia.

Przyjmuję schronienie w Dharmie – oby wszystkie istoty otworzyły głęboki skarbiec sutr i osiągnęły podobną oceanowi mądrość.

Przyjmuję schronienie w Sandze – oby wielkie zgromadzenie wszystkich istot żyło ze sobą w niezakłóconej  harmonii.

(Zasługa i moc tej Mantry jest niepojęta, efekty jej stosowania również.

Proszę pamiętać by recytować imiona Buddów i dedykować zasługę po recytacji)

Treść Sutry Usnisa Widżaja w skrócie:

Deva (boska istota) imieniem Susthita dowiedział się, że umrze za 7 dni, następnie odrodzi się jako zwierzę a potem w piekłach. Zasmucony udał się do pałacu Pana Niebios Śakry aby prosić go o pomoc. Śakra uznał, ze tylko Budda jest w stanie uchronić Susthitę od śmierci,  zstąpił więc do ogrodu Anantapindady w Indiach, złożył ofiary i poprosił Tathagatę o pomoc. W odpowiedzi Budda wypromieniował ze swojej uszniszy (wypukłość znajdująca się na koronie głowy każdego Buddy) światło po czym odrzekł, że istnieje Dharani, która oczyszcza wszystkie złe ścieżki, eliminuje cierpienia narodzin i śmierci, niszczy piekła, przedłuża życie i umieszcza wszystkie istoty, które wejdą z nią w kontakt na dobrych ścieżkach prowadzących do czystych krain.

Jeśli ktoś usłyszy tę Dharani 1 raz cała negatywna karma poprzednich wcieleń zostanie oczyszczona i przez wszystkie wcielenia będzie się ją pamiętało.

Jeśli ktoś przed śmiercią przywoła tę Dharani jego życie przedłuży się, a jego ciało, mowa i umysł ulegną oczyszczeniu. Osiągnie błogosławieństwa Tathagatów i będzie chroniony prze dewy i Bodhisattwów oraz szanowany przez  ludzi.

Jeśli ktoś z ufnym umysłem recytuje Dharani nawet przez krótki okres czasu, całą jego karmiczna odpłata będzie zniszczona i będzie mógł udać się do czystej krainy.

Budda powiedział m.inn. że ta Dharani była wypowiedziana przez Buddów licznych jak 88 koti (koti -100 mln) ziaren piasku Gangesu. Ci którzy ją utrzymują są pełni blasku i czystości jak perły. Gdziekolwiek jest kopiowana do dystrybucji, recytowana, przekazywana, słuchana, czczona oczyszcza złe ścieżki, cierpienia i nędzę wszystkich piekieł. Jeśli ktoś umieści ją na podłużnym sztandarze lub budynku albo w stupie, wówczas jeśli ktoś na nią spojrzy, lub jeśli na kogoś padnie cień tej konstrukcji lub zostanie dotknięty pyłkiem kurzu zdmuchniętym z niej – to jego karma prowadząca do odrodzenia się w niższych światach zostanie oczyszczona. Ci którzy utrzymują, czczą i kłaniają się tej Dharani są Mahasattwami, uczniami Buddy i filarami Dharmy. Stupy ją zawierające będą czczone jako sarira – stupy Tathagaty.

Należy w  pełnię (15 dzień po nowiu) wykąpać się i założyć czyste ubranie, przyjąć ślubowania etyczne i wyrecytować 1000 razy tę Dharani. Wydłuży się wtedy życie i będzie się wolnym od chorób, a zła karma niższych ścieżek ulegnie oczyszczeniu. Jeśli ktoś chory usłyszy Dharani – wyzdrowieje. i odrodzi się w czystej krainie. Jeśli ktoś wyrecytuje 21 razy te Dharani nad garścią ziemi i posypie nią kości zmarłej istoty istota ta odrodzi się w niebach. Kto recytuje te Dharani 21 razy dziennie jest wart wszelkich ofiar i odrodzi się z pewnością w Dełaczien. Jeśli recytuje ją stale – osiągnie Maha Parinirwanę, a Budda udzieli mu przepowiedni oświecenia.

Opis praktyki zawarty w sutrze:

Przed wizerunkiem Buddy uczyń z czystej ziemi kwadratową mandalę, rozsyp na niej różne trawy, kwiaty, spal cenne kadzidła. Uklęknij na prawe kolano i recytuj imiona Buddów. Wyrecytuj 108 razy tę Pomyślną Dharani ze złożonymi rękami w mudrze modlitwy.

Spadnie wtedy deszcz kwiatów a Buddowie będą się radować: „Wspaniale! Naprawdę rzadkie! Oto prawdziwy uczeń Buddy!” Osiągniesz Wielkie Ozdobne Samadhi (samadhi - głębokie wchłonięcie medytacyjne) Oświeconego Umysłu (Great Bodhi Mind Adorned Samadhi) oraz Niezakłócone Samadhi Mądrości.

W dniu  recytacji  zrezygnuj ze spożywania mięsa, alkoholu, cebuli i czosnku.

Są to słowa Buddy - należy okazywać im szacunek i cześć – trzymać w wysokim, czystym i honorowym miejscu, nie kłaść na podłodze, nie przechodzić ponad nimi, nie sprzedawać z chęcią zysku etc.

 

MANTRY NAMGYELMY (USZHNISZA WIDŻAJI)                               Ven.Lama Zopa Rinpocze

Oczyszczenie zmarłej osoby:

        Recytuj 21 razy długa mantrę, następnie dmuchnij na wodę , talk lub perfumy błogosławiąc

te substancje mocą mantry, a następnie pokrop nimi zwłoki.

      Długa mantra ma bardzo potężną moc oczyszczającą, ale można też recytować krótką.

        om drum soha, om amrita ahyur daday soha om ah hung tam hri/

        ang ah rakya rakya mam sarwa satam tsa soha  

CZAKRA Z MANTRĄ Uszniszawidżaji

Długa mantra:

om namo bhagawatay sarwa taylokya parti bishik taya/buddha yatay nama/

tayatha om drum drum drum shodaya shodaya bishodaya bishodaya ahsama

samenta/ awabhasa pranagati gagana sabawa bishuday/ abikintsen tumam/sarwa

tathagata sugata barabatsana amrita abhikaykara mahamudra mentra paday/

ahara ahara mama ahyu sam darani/ shodaya shodaya bishodaya bishodaya

gagana sobawa bishuday/ ushnisha vijaya parishuday sahasa/ remi sentso

ditay/ sarwa tathagata ahwalokini katha paramita paripurani/ sarwa

tathagata matay dasha bumi partititay/ sarwa tathagata hridaya ahditana

ahdititay/ mudray mudray maha mudray bendza kaya samhatana parishuday/

sarwa karma ahwarana bishuday partiniwartaya mama ahyur bishuday/ sarwa

tathagata samaya ahditana ahdititay/ om muni muni maha muni/ bimuni bimuni

maha bimuni/ mati mati maha mati/ mamati sumati tataya/ batakoti

parishuday/ biputa budi shuday/ hay hay dzaya dzaya bidzaya bidzaya/ mara

mara para para paraya paraya sarwa buddha ahditana ahdititay/ shuday

shuday budday budday bendzay bendzay maha bendzay/ subendzay bendza garba

dzaya garbay bidzaya garbay/ bendza dzola garbay/ bendzoebaway bendza

sambhaway/ bendza bendzerni/ bendza mabawatu mama shariram/ sarwa sato

nentsa kaya pari shudir bawatu/ me sada sarwa gati parishudi tsa/ sarwa

tathagata tsa/ mam sama shasayentu/ buddhaya buddhaya siddhaya siddhaya

bodaya bodaya bibodaya bibodaya/ motsaya motsaya bimotsaya bimotsaya/

shodaya shodaya bishodaya bishodaya/ samentana motsaya motsaya/ samenta

ramipari shuday/ sarwa tathagata hridaya ahditana ahdititay/ muday muday

maha muday/ mahamudra menta paday soha.

 

 

Dedykacja zasługi:

                Oby wszystkie czujące istoty, które przebywają w miejscu gdzie jest umieszczona mantra Namgyelmy (w górach, w aucie, w domu, na ciele, na fladze, w szpitalu), lub wszystkie które widzą, dotykają, pamiętają lub mówią o miejscu gdzie jest umieszczona otrzymały błogosławieństwa i pożytki z niej płynące.

                Oby ich negatywna karma została oczyszczona, oby cieszyły się długim życiem i oby odtąd nigdy nie odradzały się w niższych światach.

                Oby ci którzy umrą, odrodzili się w Czystej Krainie Amitabhy, odradzali się w cennym ludzkim ciele i osiągnęli doskonałe oświecenie.

                Oby tylko dzięki byciu w tym miejscu, spotykaniu i okazywaniu czci cennym przyjaciołom praktykującym Mahajanę byli w stanie rozwinąć zaufanie do schronienia i wiarę w prawo karmy oraz urzeczywistnili bodhiczittę.

Te mantry mogą być użyte do sporządzenia flag modlitewnych i stup. Jeśli mantry zostaną zapisane na materiale i umieszczone na szczycie góry, dachu lub na wietrze - ktokolwiek zostanie nim owiany otrzyma błogosławieństwo, a jego karma zostanie oczyszczona.

 Przetłumaczył i opracował Kynzang Drime, Rzeszów 2001. Oby przyniosło to pożytek.

 

    SUTRA TAJEMNYCH RELIKWII

The Sutra Of Casket Seal Dharani From The Secrete Whole Bodies’ Relics Of All Buddhas' hearts

 

 

 

Thus I have heard, at one time, The Buddha was at the Precious Bright Pond in the No-dirt Garden in the country of Moqietuo, surrounded by an assembly of uncountable high Bodhisattvas, high Sound Hearers, Heavenly Dragons, Yaochas, Jiandapos, Asuluoes, Jialouluoes, Jinaluoes, Mohouluoqies, Human beings and Non-human beings.

 

At that time, a high Bhraman in this assembly whose name was No-dirt and Subtle Light. He was a wise man of profound knowledge. All people were delightful to meet him. He took refuge with Triple Gems and always did ten good deeds. He was very mercy and wise. He always wished all living beings to be completely good and rich.

 

This Bhraman No-dirt and Subtle light stood from his seat. He walked to The Buddha and surrounded Him for seven times. He offered The Buddha with many flowers and incense. He put very expensive clothes and jewellery on The Buddha. He made obeisance to The Buddha’s feet , stood by one side and said: “ We invite The World Honoured One and all of you to accept my offering in my home tomorrow morning. Then The Buddha promised.

 

The Bhraman knew The Buddha accepted his invitation. He returned home quickly and prepared one hundred delicious food and drinks at night. He cleaned all his halls and rooms. He hanged many banners. He brought his relatives with incense, flowers and good music in the next morning. They came to The Buddha and said: “It is the right time, please come to my home”. The Buddha answered the Bhraman No-dirt Subtle Light kindly and announced to the mass: “All of you should go to the Bhraman’s home and receive the offering to let them receiving big benefit. Then The Buddha stood up from his seat. Various colour light from The Buddha shown to ten directions as soon as The Buddha stood. All the people saw and started to walk.

 

Then the Bhraman brought with him incense and flowers respectively with his relatives and Heavenly Dragons, Eight Departments, the four Bhraman Kings walking in front to open and guide the way for The Buddha.

 

   At that time The Buddha walked to a small distance and arrived at a garden named" RICH"

 

  There was an old Stupa which was damaged with brambles and grass. It was buried with tiles and rocks. It looked like a mound of mud. The Buddha walked to this Stupa. The Stupa shone very brightly. A sound from this mound of mud praising:

 

“Good indeed, Good indeed, Shakyamuni. Your walk today is in a very good situation. And Bhranman, you will receive great benefit today.” Then The Buddha paid respect to the Stupa and walked surrounding clockwise to the Stupa. The Buddha took off his gown and put it on the mound of mud. He wept seriously. After weeping He smiled again. At that time all Buddhas from ten directions saw and wept. They emitted bright lights to shine this Stupa. All the people was frighten and confused. At that time The Varjrapania Bodhisattva wept seriously. He walked to The Buddha in a dignified manner with his pestle turning and said to The Buddha:”

 

Why is it so bright? Why do you weep? And The Buddhas from ten directions are appearing with such a brightness. We wish The Thus Come One to explain my question to the mass.

 

Then The Bhagavad told Varjrapania.“ All Buddhas' uncountable kotis heart dharani secrete seal Dharma is in this great whole body relics concentration Buddhas’ Stupa. This Stupa became overlapping with no gap, as many as sesames. Hundreds and thousands of kotis Buddhas

 

Bodies are also as many as sesames. Hundreds and thousands of kotis Buddhas' whole bodies relics concentration, even the eighty four thousand Dharmas are inside this Stupa.

 

Ninety nine hundreds of thousands of millions kotis Buddhas' heads' form  are also inside. Because of this wonderful reason, no matter where this Stupa is, it is very spiritual efficacious. The wonderful virtue may satisfy all Earthly good wishes."

 

  When the mass heard The Buddha said like that. They left all the dirty thoughts, and all the worries were gone. They obtained clean Dharma eyes. They obtained one of the result according to their different conditions. Their benefit were also different. Some body obtained Sakadagamin, Sotapannas, Anagamin, Arhat, Pratyeka Buddhas and Boddhisattva, Avarvartyas, Sabuoruo wisdom. Some people were certified to obtain the primary stage, the second stage until the tenth stage of Boddhisattva position. Some of them obtained satisfied six paramita. The Bhraman  left dirty thoughts and obtained five spiritual penetrations.

 

  When Varjrapania Bodhisattva saw this strange matter, he said to The Buddha: “ Good indeed, so strange. We obtain such wonderful merit and virtual since we hear about it. If we hear the truth and wholeheartedly believe it, how much merit and virtual we can obtain?”

 

  The Buddha said: “ Listen Varjrapania. If there are faithful men or faithful ladies and the four groups of disciples of mine in the future bring forth to write this Sutra, it is equal to write all Sutras spoken by ninety nine hundred thousand kotis Buddhas. They have planted good roots in front of ninety nine hundred thousand kotis Buddhas. All the Buddhas take care of them just like protecting their eyes, also like the mercy mothers taking care of their sons. If anybody read this one Sutra, it is equal to reading all Sutras spoken by all Buddhas from the past, present and the future. Because of this reason, ninety nine hundred thousand kotis Buddhas, Proper Enlightened Ones as many as sesames come range upon range without any gap. They show up day and night to bless this people. So all Buddhas as many as uncountable sand grits in the Ganges will arrive even when the previous Buddhas range hasn’t left. They come by turns like the sands revolving in the whirling water. They come to and fro without stop. If anybody offers this Sutra with incense, flowers, beautiful clothes and wonderful decorations. They become Heavenly flowers, beautiful clothes and wonderful decorations made from seven gems appearing in front of ninety nine hundred thousand kotis Buddhas from the ten directions of the Universe. These things piled up like The Sumero Mountain for offerings. The good roots they plant are also so many.”

 

   At that time, the Heavenly Dragons, the Eight Departments, Humans and Non-humans heard about this. They felt very strange and talked to each other:” So strange is this spoiled mound. It has such spiritual change because of the Buddhas’ blessing.” Varjrapani asked The Buddha again:

 

“The World Honored One, why is the seven gems Stupa becomes a mud mound now?” 

 

   The Buddha told Varjrapania: “ This is not a mound. It is a wonderful great Stupa. It does not appear because the mass’s bad kharma. The Stupa was hidden but the whole bodies of Buddhas are not destructive. How can the varjra bodies of Buddhas be destroyed!

 

   When I enter nirvana, in the age of decadence and compelling. If anybody who do illegal deeds, They should be punished to the Hell. They do not believe the Triple Gems. They do not plant any good roots. Buddhism will be hidden because of this reason. But this strong and durable Stupa would not be destroyed because  of blessing from all Buddhas’ spiritual power. The living beings without wisdom are covered by kharma. They spoil the gems and do not know to use it. Today I weep because of this reason. All Buddhas weep also.

 

  Moreover, The Buddha told Varjrapania: “If anybody writes this Sutra and put it into a Stupa. It will be a Stupa of all Buddhas’ Varjra Store. It is also a Stupa of all Buddhas’ Dharani Heart Secrete Blessing. It is a Stupa of ninety nine hundred thousand kotis Buddhas. It is also a Stupa of all Buddhas’ tops and eyes. It will be protected by all Buddhas’ spiritual power. If anybody put this Sutra into a Stupa or a Buddha statue, This Statue will be made by seven gems. It will be very efficacious and will fulfill all wishes. The umbrellas, covers, nets, wheels, plates, bells, bases and steps will be made by power. The material from mud, wood, stone or brick will become seven gems because of the power of this sutra.

 

  All Buddhas will add their powerful force and continuousely bless this Sutra by honest speech.

 

   If any sentient being prostrates himself before and offers an incense and a flower to this Stupa. Serious sin of eight billion kalpas of this sentient being will be deleted. His disaster will be avoided when he is alive. He will reborn in a Buddhist family after he dies. If anybody should be punished to Abi Hell, when he prostrates himself before this Stupa one time or walks around this Stupa one time clockwise. The door of the Hell would be closed and the road of Bhodi will be opened.

 

  All Buddhas will bless by spiritual power to any place where the Stupa or the image locates. No tornado, thunderstorm, lightning will do harm. No poisonous snake, poisonous worm and poisonous beast may hurt. No lion, mad elephant, tiger, wolf, wild bees may hurt. No panic from Yaocha, Luocha, Buduo, Nakunshe, Zheli demons, monsters, epilepsy. No sick from cold or hot, lilou, tanzhu, sore and scabies.

 

Anybody will avoid all disasters if he just has a look at this Stupa.

 

No plague will hapen from human, horses, animals, boys and girls. He will not suffer from unnatural death. He will not be wounded by knife, water and fire. He will not be invaded by robbers, thieves or enemies. He will not suffer from

 

hunger and poor. No incantation from ghosts and monsters may do harm.

 

  The Four Heavenly Kings and their relatives will protect him day and night. Great Yaocha Generals from the  Twenty Eight Departments, and the sun, moon, five stars banners cloud and comets will protect him day and night. All the Dragon Kings will reinforce their air to create rain on time. All the Heavenly beings,  Trayastrimsha Heaven will come down three times for offering.

 

All Celestial beings come three times for praising, surrounding and salute to this place. Sakya King and all Heavenly girls come down to do offering three times day and night. This place is blessed by all Buddhas. This Stupa is like that because the Sutra is inside.

 

  If anybody establishes a Stupa with mud, stone, wood, gold, silver, cupper and lead, and he writes this spiritual Dharani and put it inside. The Stupa become seven gems as soon as the Dharani is put. The steps, plates, umbrellas, covers, bells and wheels become all seven gems. The Buddha forms around the four sides of this Stupa stay and protect day and night because of the Dharma.

 

  The seven gems Stupa with whole bodies relics wonderful precious store grows by the power of this Dharani to Ajianiza Heaven. All Heavenly beings pay respects to, protect, pay offering to this Stupa day and night when it rises to the Heaven.

 

  Varjrapani asked: “Why is this dharma so wonderfully virtuous?” The Buddha said:” Because of the spiritual power of this Casket Seal Dharani.”

 

   Varjrapani said:” We wish The Buddha take pity on us and speak this Dharani.”

 

   The Buddha said:” Listen and think, do not forget. The bright appearance of branch bodies of all Buddhas of the present and the future. The whole body relics of all Buddhas in the past are in this  Casket Seal Dharani. All the Buddhas’ three bodies are also inside.” Then The Buddha spoke the Dharani:

 

Namad sedeliya divi kanam,

sava tathagatanam,

Om bhuvibha vadhavari,

vachari vachatai,

suru suru dhara dhara,

sarva tathagata dhatudhari,

 

padmabhavati jayavari

mudri smara.

Tathagata dharma chakra, pravartana vajri bodhi pana,

Rumkara rumkriti,

 

Sava tathagata dhistite,

Bodhaya bodhaya bodhi bodhi,

Buddhya buddhya,

Samboddhani samboddhaya,

Chala chala chalamtu,

 

Sarva varanani,

Sarva papavigate,

Huru huru sarva sukhavigati,

Sarva tathagata haridaya vajrani,

 

Sambhara sambhara,

Sarva tathagata suhaya

dharani mudri,

Buddhi subuddhi,

Sarva tathagata dhistita,

 

dhatu garbhe svaha

samaya dhistite svaha,

sarva tathagata haridaya,

dhatu mudri svaha,

supra tisthita stubhe

tathagata dhistite,

huru huru hum hum svaha,

 

Om sarva tathagata usnisa,

Dhatu mudrani,

Sarva tathagatam

sadha tuvibhusita,

Dhistite hum hum svaha.

 

When The Buddha finished speaking this Dharani, All Buddhas spoke from the mound to praise:”Good indeed, good indeed, Shakyamuni, you come to this turbid world and speak this profound Dharma for the benefit of those living beings who have nobody to rely on. This important Dharma will stay for the benefit, serene and happiness of the world for a long time.”

 

  At that time, The Buddha told Varjrapani: “ Listen, listen, this important Dharma has immeasurable spiritual power and uncountable benefit. It is like the precious gratified pearls on the banner. It spread gems to fulfil all wishes.

 

  I just tell you one ten thousandth of this dharma. You should remember for the benefit for all.

 

   If any bad person felt into the Hell. He suffered seriously and did not know when he could be

 

relieved. If his son or grandson calls the dead person’s name and read this Dharani for seven times. The melting copper and hot iron becomes suddenly a pond with eight virtual water.

 

A lotus flower carries him with a precious cover upon his head. The door of Hell will be broken and the road of Bodhi opens. The lotus flower flies to the World of Ultimate Bliss. All the wisdom appears naturally. He is happy to speak and stay at a position of supplement of a Buddha.

 

If any person suffers many diseases and is suffering acute pain because of his cause of serious sin. If he reads this spiritual Dharani for twenty one times. All the diseases and worries will disappear. He will enjoy uncountable blessings and long life.

 

If any body lives in a poor family because he was miserly, his clothes can not cover his body. His food can not keep him survival. He appears to be very week and thin, people don’t like to see him. This person feels ashamed. He goes to a mountain taking some wild flowers. He grinds some wood to make incense. He goes to the front of this Stupa to prostrate and make offerings. He walks around the Stupa seven times clockwise. He weeps and repents. The poor effect is deleted and wealth comes suddenly. Seven gems come like raining. Nothing is in shortage. But at this time he should offer to The Buddha and The Dharma; and donate to the poor. If he is miserly, the wealth will disappear suddenly.

 

   If anybody establishes a Stupa with a height of four fingers for planting good roots. He uses mud or bricks according to his ability. He writes this spiritual Dharani and puts it into this Stupa. He prostrates himself before this Stupa with fragrant flowers. Frangrant cloud comes out from the small Stupa because of the power of the Dharani and his  faith. The fragrance and cloudy light spread all over the Dharma Realm.  This fragrance and brightness will do Buddhist deeds. The merit and virtual are as the same as abovementioned. That is to say no any wishes are not satisfying.

 

   In the age of decadence, if noble men and noble women of the four families of believers, strive to build this Stupas and  settle the miraculous Dharani in it, the resulting virtue and merits will be immeasurable.

 

  If some one who comes to the Stupa begging for blessing, he offers a flower or an incense, prostrates himself before and makes offerings to the Stupa, and circumanbulates the Stupa clockwise. Because of such merits, the person will automatically gain happiness, high position and fame without striving; obtain longevity and richness without asking; defeat enemies and thieves without fighting; diminish hatreds and curses without expelling; avoid diseases and plagues without curing: get a noble husband or a lovely wife without searching: bear smart sons and pretty daughters without praying; and all wishes will be fulfilled.

 

  If there are birds, pigeons, dogs, wolves, mosquitoes and ants, coming to the shadow of this Stupa or stepping on the grassland, they will destroy the obstruct and understand from ignorance. They will enter a Buddhist’s home and receive the Dharma wealth.

 

   If any person sees the form of the Stupa, or he hears the sound from the bells, or hears the name of this Stupa, or he is at the shadow of this Stupa. His criminal obstruction will be demolished. His wishes will be fulfilled. He will enjoy a serene life and will reborn in the World of Ultimate Bliss after he dies. If anybody uses a little mud to repair the spoiled wall of the Stupa, or uses a small stone to

 

Prop up the leaning Stupa. His blessing and lifespan will be raised. He will become a  Wheel Turning King after this life.

 

  After my nirvana, if anybody in the four families of my believers offers incense and flowers, sincerely vows to read this Dharani in front of the Stupa aiming to relieve the suffering of those in evil patterns, every sentence will eliminate great light to shine the three evil patterns. All

 

Suffering will be gone. The living beings will be relieved from pain and the seed of Buddha will sprout. They will reborn in any pure lands as they wish

 

If anybody standing on a mount and read this Dharani sincerely. All living beings with hair, feather, scales and shells that are staying in the mountains, forest, rivers and seas within the sight of this man, will break the obstruction and understand from the ignorance. The original three natures of the Buddha will appear. They will stay in the serene place of great nirvana. If anybody walks with this person on the same road. Or anybody touches his clothes or steping on the footprint of this person. Or anybody meets him and has a talk with this person. The serious sin of this person will be demolished and he will fulfill a success.

 

   At that time, The Buddha told

 

Varjrapania: " Now I enjoin this secret mysterious Dhrani Sutra to you. You should pay respect and protect it. Let this Dhrani Sutra be spread all over the world. Don't let

 

the living beings stop learning  it.

 

   Varjrapania  said: " Now I am so lucky to be enjoined by The Hounable One. We wish to protect and spread this Sutra day and night to the world for paying a debt of gratitude to The Buddha.

 

  If anybody writes ,up holds and remind continuously this Sutra. We will urge the Shakra Emperor and the four Kings of the Heaven, all Dragons and the Eight Departments on the Heaven to protect this person day and night and do not leave him.

 

   The Buddha said: " Good indeed, Varjrapania. You protect this Dharma and do not let it stop for the great benefit of all living beings in the future.

 

  At that time, The Hounable One

 

spoke The Casket Seal Dharani and spread the Buddhis deeds. After that they went to the Bhraman's home and accepted offerings. They made great benefits to all Heavenly beings and Human beings and returned to their residence.

 

   At that time, all the Bhishus, Bhishunis, laymen, laywomen, Heavenly Dragons, Yechas, Jiandapoes,Axiuluoes, Jialouluoes,

 

Jinaluoes, Mohouluoqies, Human beings and Non-human beings were all happy. They believed, accepted, up held and practised this Dharma.


Dharani odwracająca negatyne energie i przeszkody