PROJEKT MAITREJA


STRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

METODY UZDRAWIANIA OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII

www.maitreyaproject.org

PROJEKT MAITREJA

Zespół świątyń, klasztorów, parków i stup realizowany w Bodgai. W samym centrum stanie największa na świecie statua Buddy Maitreji, Buddy przyszłości.

“Próbujemy rozwijać powszechną współczującą dobroć, aby przynieść światu szczęście i pokój. Ponieważ Budda Maitreja symbolizuje miłość wszystkich buddów, stworzenie tego posągu przyniesie niewyobrażalne korzyści wszystkim czującym istotom.”

                                                         Czcigodny Lama Zopa Rinpocze

 

“Projekt Maitreja”Spis treści

l WSTĘP……………………………………………………………………………..1

l PROJEKT MAITREJA……………………………………………………………..2

Jego Ekscelencja Śri K.R.Narayan………………………………………………...3

Lama Tenzin Osel Rinpocze………………………………………………………..3

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama………………………………………………..4

l KIM JEST MAITREJA? …………………………………………………………...6

l DLACZEGO ZAMIERZAMY BUDOWAĆ POSĄG MAITREJI? ………………...7

Lama Zopa Rinpocze………………………………………………………………..7

l DLACZEGO POSĄG BĘDZIE TAK OGROMNY? ………………………………8

l DLACZEGO ZAMIAST POSĄGU NIE ZBUDOWAĆ SZPITALI? ………… 10

l KORZYŚCI Z PROJEKTU………………………………………………………..11

Jego Eminencja Czodzie Triczen Rinpocze……………………………………….11

Czcigodny Ribur Rinpocze………………………………………………………..12

l “TRYBUNA” DLA DHARMY……………………………………………………15

Lama Tubten Zopa Rinpocze……………………………………………………...16

l WIELKA TRADYCJA UNIWERSYTETÓW KLASZTORNYCH W INDIACH 19

l PROGRAM EDUKACYJNY PROJEKTU………………………………………..20l PROGRAM OCHRONY ZDROWIA……………………………………………..21l WPŁYW PROJEKTU NA GOSPODARKĘ………………………………………22l STRATEGIA I POŁOŻENIE PRAWNE…………………………………………..24l DROGA NAPRZÓD………………………………………………………………27l ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………….28l WSTĘP

Projekt Maitreja chciałby przedstawić trzecią edycję broszury prezentującej szczegóły przedsięwzięcia. Z okazji cyklu nauk J.Ś. XIV Dalajlamy odbywających się w Bodgai w dniach 20 – 29 grudnia 1999 roku. Jego Świątobliwość zamierza kontynuować rozpoczęte rok wcześniej komentowanie tekstu Szantidewy pt. “Przewodnik po ścieżce bodhisattwy”. 
“Pierwszy stycznia 2000 roku jest kolejnym dniem – to samo słońce, ten sam księżyc. Nic nowego jeśli ludzie nie zmienią się w swoich sercach. Zamiar wkroczenia w nowe tysiąclecie z bodhiczittą jest czymś ekscytującym, wzbudzającym entuzjazm.”

J.Ś. XIV Dalajlama


 PROJEKT MAITREJA

Ten projekt jest rezultatem wielkiej odwagi i determinacji. Pochwalam go z głębi serca. Ślę modlitwy i życzenia, aby mógł ujrzeć światło dzienne dla pożytku i rozkwitu Buddadharmy oraz dobra czujących istot. Wierzę, że wam się uda. Chciałbym wyrazić swój szacunek i podziękować tym wszystkim, którzy związali się z organizacją i realizowaniem projektu.

J.Ś. XIV Dalajlama, Bodgaja 1998

Projekt Maitreja jest jedynym w swoim rodzaju buddyjskim przedsięwzięciem relizowanym w Bodgai, miejscu, gdzie Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie. Skala projektu jest ogromna. Powstanie statua Buddy Maitreji o wysokości ponad 150 metrów (pięćdziesięciopiętrowego budynku). Posąg stanie na terenie parku. Rzeźba ma być zaprojektowana tak, aby mogła przetrwać tysiąc lat. Stanie się unikalnym połączeniem bezczasowego piękna, tradycyjnej sztuki, nowoczesnej technologii i inżynierii. Około milion świętych przedmiotów znajdzie się na samej rzeźbie, tronie i w parku. Wnętrze tronu stanowić będzie siedemnastopiętrowa katedra mogąca pomieścić ponad cztery tysiące ludzi. Stanie się schronieniem dla tysięcy rzeźb, plaskorzeźb i malowideł, posągów Buddy Siakjamuniego, Maitreji, wizerunków tysiąca buddów naszego eonu z ich imionami, mantrami i kolorami, opisem jak każdy z nich uzyskał lub uzyska bodhiczittę i oświecenie. Wystrój uzupełnią tanki opisujące życie Lamy Tsongkhapy, Buddy Siakjamuniego, posągi ośmiu wielkich indyjskich mędrców (panditów). Imiona stu tysięcy Buddów pojawią się na ścianach. Wewnątrz samego posągu, na wysokości czakramów będą się znajdować kaplice z relikwiami Buddy Siakjamuniego i innych mistrzów i świętych – Tysiącramiennego Czenrezika, dwudziestu jeden emanacji Tary, Buddów Medycyny, Szesnastu Arhatów, Trzydziestu Pięciu Buddów, Lamy Tubtena Jeszie. Do tego dojdą teksty Pradżniaparamity napisane złotymi literami i ozdobione drogimi kamieniami, wizerunki bóstw oczyszczających – Mitukpy, Kunriga, Wadżrasattwy, Namgjalmy i bóstw długiego życia – Amitajusa, Białej Tary, Namgjalmy, Ośmiu Bodhisattwów.Park ozdobi sto tysięcy stup, pawilonów z posągami i przedstawieniami scen z dżatak i paramit, stawy, fontanny.
Projekt przewiduje również powstanie klasztorów męskiego i żeńskiego, szpitala medycyny zachodniej,tybetańskiej i Ajurwedy, szkoły, centrum konferencyjnego, hoteli i parku zabaw dla dzieci.
Wybór Bodgai, miejsca oświecenia Buddy Siakjamuniego i Maitreji, ma pokazać ogromny wkład Indii, źródła kilku wielkich religii świata, w cywilizację, filizofię, religię, kulturę i sztukę świata. Jego Ekscelencja Śri K.R.Narayan, były Prezydent, obecnie Wiceprezydent Republiki Indii:

“Z radością przyjąłem wiadomość, że w Bodgai planowana jest budowa posągu Buddy Maitreji. Ze względu na popagowane przez buddyzm tolerancję, unikanie agresywności, i równość między ludźmi, jego pojawienie się stało się znaczącym wydarzeniem w historii. Życie Buddy, jego wyrzeczenie, wszechogarniające współczucie i nieustraszone poszukiwanie prawdy mają wpływ na ogromną liczbę ludzi. Międzynarodowe zainteresowanie Bodgają, tym ważnym świętym miejscem, stopniowo wzrasta. Tysiące pielgrzymów odwiedza je co roku. Projekt Maitreja to unikalna próba połączenia duchowych i codziennych (praktycznych) potrzeb ludzi wierzących. Stworzenia pięknego parku z ogrodami otaczającymi ogromną rzeźbę Buddy Maitreji pozwoli wykreować atmosferę sprzyjającą medytacji i odpoczynkowi odwiedzających pielgrzymów. Jestem pewny, że ten projekt doskonale wesprze głoszenie idei pokoju, współczucia i równości, tak stosownej w czasach pełnych agresji, nienawiści, głodu i chorób.”

Czcigodny Lama Tenzin Osel Rinpocze, reinkarnacja Lamy Tubtena Jeszie, pomysłodawcy projektu

“Ta rzeźba jest moim wkładem na rzecz pokoju i szczęścia wszystkich czujących istot w Indiach i na świecie. Dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za pomoc w realizacji projektu. Obyśmy mogli spotkać się znowu, kiedy wielka statua Buddy Maitreji zostanie ukończona.”

PROJEKT MAITREJA

Zespół świątyń, klasztorów, parków i stup realizowany w Bodgai. W samym centrum stanie największa na świecie statua Buddy Maitreji, Buddy przyszłości. 

“Próbujemy rozwijać powszechną współczującą dobroć, aby przynieść światu szczęście i pokój. Ponieważ Budda Maitreja symbolizuje miłość wszystkich buddów, stworzenie tego posągu przyniesie niewyobrażalne korzyści wszystkim czującym istotom.”

                                                                Czcigodny Lama Zopa Rinpocze

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama, “Projekt Maitreja”, Bogdaja, 27 stycznia 1998 roku. 

“Po Buddzie Siakjamunim i upadku Jego nauk, przybędzie Budda Maitreja - Budda przyszłych czasów. Macie wspaniały plan zbudowania posągu Buddy Maitreji. Posyłam wam wiele taszi delek i wyrażam swoją wdzięczność i radość wynikającą z tak szlachetnego działania. Opierając się na cytatach z doktryny mahajany, wierzymy, że w tym szczęśliwym eonie pojawi się tysiąc Buddów. Współczesność to czasy czwartego Buddy, Buddy Siakjamuniego. Jego nauki trwają nadal. piątym buddą będzie Maitreja. Dzięki bodhiczitcie i modlitwom tysiąca Buddów powstał związek, dzięki któremu, ci, którzy nie osiągną wyzwolenia za czasów poprzedniego Buddy zostają uczniami kolejnego i uzyskują wyzwolenie. Dlatego też w Krainie Śniegu – Tybecie, w większości świątyń i klasztorów, istnieje tradycja tworzenia posągów i wizerunków Buddy Maitreji. Przyjmuję z radością pomysł postawienia tak ważnego posągu w tym świętym miejscu. Jakiś czas temu Zopa Rinpocze zapoznał mnie z projektem, którego pomysłodawcą był jego rdzenny nauczyciel, poprzedni Tubten Jeszie. Zopa Rinpocze działa z porywu serca. Razem z nim rozmaite centra i sponsorzy nabrali odwagi, aby zrealizować ten pomysł. Ogólny zarys już powstał. Udało wam się rozpocząć pracę, projekt ma już jakieś podstawy, ale nadal jest dużo do zrobienia. Pomysł jest naprawdę cudowny. To efekt wielkiej odwagi i determinacji. Z głębi serca popieram go i cieszę się z tak wspaniałego przedsięwzięcia. Chciałbym przekazać swoją radość wszystkim związanym z projektem obecnie i w przeszłości, wszystkim sponsorom i darczyńcom. Powinniście zdać sobie sprawę ze świętości tego przedsięwzięcia. Będę się modlił, aby projekt wspierał Buddadharmę i pracował na rzecz dobra czujących istot. Ważne, abyście w swoich działaniach utrzymywali odpowiednią motywację, abyście próbowali się modlić. Spróbujcie dedykować zasługę płynącą z projektu na rzecz wszystkich czujących istot. Jak wiecie, imię Maitreja dosłownie oznacza “miłująca dobroć” lub “miłość”. Miłość lub miłująca dobroć odnosi się do życzenia szczęścia wszystkim czującym istotom. Współczucie zaś to życzenie, aby istoty były oddzielone od cierpienia. Dlatego powinnyśmy dążyć do pokoju, miłości i współczucia na całym świecie tak, aby każdy mógł żyć w harmonii i spokoju. Poprzez spokój życia i otoczenia wszystkie czujące istoty będą w stanie oczyścić umysły i uzyskać oświecenie. W ten właśnie sposób powinnyśmy się modlić. Buddyści należący do rozmaitych szkół i krajów traktują Bodgaję jako święte miejsce pielgrzymek. Jestem pewien, że po zbudowaniu posągu Maitreji, wielu ludzi pełnych oddania oraz turystów z pewnością przyjedzie tutaj. Nawet jeśli ta wizyta będzie czymś przypadkowym i nie będzie jej towarzyszyła jakaś specjalna wiara, zobaczenie posągu, sfotografowanie go pozostawi w umyśle pozytywny ślad. Dlatego, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący czy nie, jestem przekonany, że posąg pomoże wielu ludziom. Rinpocze oczekuje, że statua przetrwa kolejne tysiąc lat. Zebranie materiałów zdolnych wytrzymać tak długo wymaga wielu badań. Inżynierowie będą mieli doskonałą okazję dokonać wielu odkryć.

Mam nadzieję, że uda się wam zakończyć to odważne przedsięwzięcie, przygotowania i budowę. Jeszcze raz pragnę wyrazić wielką wdzięczność Lamie Zopie Rinpocze i wszystkim zaangażowanym w organizację i realizację projektu. Dotyczy to również darczyńców, budowniczych, techników, artystów oraz ludności biorącej udział w przygotowaniach.”

Jego Świątobliwośń Sakja Trizin, głowa szkoły sakja buddyzmu tybetańskiego

“Wiadomość, że prace nad Projektem Maitreja posuwają się naprzód wzbudziła we mnie wielką radość. Popieram ten szlachetny plan czując w głębi serca, że stanie się klejnotem w koronie Buddadharmy. Wysoko cenię pracę Lamy Zopy Rinpocze, jego uczniów i współpracowników pomagających w budowaniu tej ogromnej rzeźby. Projekt przyniesie z pewnością ogromne korzyści wszystkim czującym istotom, szczególnie osobom z nim związanym, ponieważ stanie się źródłem niezmiernej zasługi. Kiedy planowany kompleks świątyń, stup i ogrodów zostanie zbudowany w całości, stanie się ozdobą świętej ziemi, gdzie Budda osiągnął oświecenie. Rzeczywiście, jest to jeden z ambitniejszych i znaczących projektów dharmicznych tego wieku. Tak ogromne przedsięwzięcie wymaga wielkich pieniędzy i wkładu pracy. Dlatego chciałbym, aby mój list pomógł w szukaniu poparcia u studiujących Dharmę, u przyjaciół projektu. Posyłam swoje błogosławieństwo i modlitwy pracującym nad projektem. Oby został zakończony szybko i sprawnie dla pożytku wszystkich czujących istot.”

Wasz w Dharmie   J.Ś. Sakja Trizin  20 grudnia 1999 roku

“Nawet wędrówka do Bodgai jest błogosławieństwem, oczyszczeniem. To miejsce jest tak święte, tak jedyne w swoim rodzaju.”

Lama Jeszie


                                                             
KIM JEST MAITREJA?

Maitreja, którego imię pochodzi od sanskryckiego słowa “maitri”, oznaczającego wszechogarniającą miłość, będzie kolejnym, piątym Buddą pojawiającym się w tym szczęśliwym eonie tysiąca Buddów Obracających Kołem Nauk. Obecnie mamy czasy Buddy Siakjamuniego. Buddowie pojawiają się, aby wyprowadzać czujące istoty z biedy i niewoli ku wyzwoleniu i radości. Nieskończenie współczujący i wszechwiedzący prowadzą nas na ścieżce ku oświeceniu w zręczny sposób, dostosowany do naszych możliwości i skłonności. Zbliżamy się ku ciemnym czasom, kiedy nauki Buddy Siakjamuniego przestaną istnieć a zaciemnienia i cierpienia zasnują umysły. Coraz łatwiej będzie działać niezręcznie, wywołując cierpienie. Nieszlachetnych działań będzie więcej niż tych prawych, niosących zalążki szczęścia.


Przez tysiące lat, negatywności i nieszczęścia będą rosły, ludzkie życie skróci się, starość będzie pryzchodzić już w wieku dziesięciu lat. Ciała będą brzydkie, zdeformowane, a życie wypełnione męczarniami, niszczeniem i nędzą.

Wtedy to, spontanicznie, dzięki wszechogarniającemu współczuciu w naszym świecie zamanifestuje się Maitreja, promienny, duchowy nauczyciel inspirujący istoty w praktykowaniu ścieżki ku prawdzie, a w szczególności miłującej dobroci.

Miną wieki i stopniowo, dzięki zasłudze praktykowania cnoty wzrośnie szczęście, długość życia wydłuży się do osiemdziesięciu tysięcy lat. A kiedy rozpocznie się upadek, zgodnie z przepowiedniami i obietnicami wszystkich Buddów, Maitreja zjawi się na ziemi jako piąty Budda Obracający Kołem Nauk.

Maitreja obiecał: “Ktokolwiek, kto w czasach trwania nauk Buddy Siakjamuniego utrzymywał w czystości choćby jedno ślubowanie moralnej dyscypliny zostanie moim osobistym uczniem, kiedy pojawię się na ziemi. Tych uczniów wyzwolę.”

wewnątrz posagu....


              DLACZEGO ZAMIERZAMY BUDOWAĆ POSĄG MAITREJI?


                                               Lama Zopa Rinpocze, duchowy doradca Projektu Maitreja.

Naszym głównym celem nie jest posąg sam w sobie, nie jest Maitreja wysoki na 150 metrów. Głównym celem jest pokój i szczęście wszystkich czujących istot. Dlatego też budując posąg myślimy w szczególności o pokoju i szczęściu dla mieszkańców Indii. Mój duchowy mistrz, Lama Jeszie, stworzył Fundację na Rzecz Zachowania Tradycji Mahajany (Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition, FPMT). Przed swoją śmiercią zlecił mi budowę ogromnego posągu Buddy Maitreji w Bodgai. 

Jedynym sposobem, aby osiągnąć pokój, szczęście w świecie, wyeliminować takie problemy jak wojny, głód, choroby, brak harmonii, zabijanie, jest wytworzenie miłującej dobroci w umysłach. Budda Maitreja ucieleśnia miłującą dobroć wszystkich buddów. Dlatego też ten posąg jest niezbędny do budowania miłości i szczęścia w świecie.

Brak miłującej dobroci daje efekt bezpośrednio w tym życiu i pośrednio w następnych żywotach. Z historycznego punktu widzenia wpływowe i silne jednostki pozbawione miłującej dobroci powodują często wielkie szkody, są powodem śmierci milionów.

Brak miłującej dobroci jest źródłem poczucia braku szczęścia, spełnienia, stanów depresyjnych, smutku. Wszystko to wypływa z tkwiącego w umyśle poczucia ego. Brak miłującej dobroci wywołuje również niepowodzenia w pracy, kłopoty zdrowotne, skrócenie życia. Z tego wynika, że nauki o miłującej dobroci są postawą dla umysłu, dla pokoju, szczęścia i satysfakcji obecnie i w przyszłości. Nie możemy czuć pełni, radości w życiu jeśli nie mamy ich źródła – miłującej dobroci.

We wszystkich religiach, nie tylko w buddyzmie, ale także w hinduizmie, islamie, chrześcijaństwie, podstawą religii jest właśnie miłująca dobroć. Bez niej i bez współczucia żadna religia nie może działać dla dobra ludzi. Jak z tego wynika, posąg Maitreji na również związek z innymi religiami, ponieważ jest wyobrażeniem esencji miłującej dobroci, współczucia. Rzeźba jako przedmiot pomaga rozwijać te właściwości w umysłach czujących istot. 

Powodem powstania posągu jest także próba wprowadzenia w życie nauk o stopniowej ścieżce prowadzącej do oświecenia, a w szczególności nauk jakie otrzymał od Maitreji Asanga. Posąg ma wpływać korzystnie na umysł, a ostateczną korzyścią ma być zrealizowanie ścieżki prowadzącej ku oświeceniu.
W dalekiej przeszłości, poprzedni Budda – Kasjapa pouczał ludzi, aby budowali stupy. Zatem pomysł budowania świętych obiektów istniał jeszcze przed Buddą Sikjamunim.
Nauki Buddy Siakjamuniego są nadal żywe, ale moment ich zniknięcia zbliża się. Budowa posągu Maitreji wytwarza karmę umożliwiającą spotkanie Buddy Maitreji po zaniknięciu nauk Siakjamuniego.
Każdy jest w stanie stworzyć związek z Maitreją poprzez uczestniczenie w budowie posągu. W ten sposób, nawet jeśli obecnie nie osiągnie się oświecenia, będzie można zostać uczniem Maitreji, otrzymać nauki, przepowiednie i dostąpić wyzwolenia.

“Cóż mogłoby być lepszego niż najwyższy na świecie posąg Buddy Maitreji? Milion pokłonów Lamie Zopie!”

Swajambhu R. Tuladhar DLACZEGO POSĄG BĘDZIE TAK OGROMNY?

Dlaczego posąg musi być duży? Skąd postać Buddy Maitreji?

Wizerunki Buddy Maitreji pojawiały się często na tereni Indii w I i II wieku n.e. Odnajdywane są we wszystkich krajach, gdzie rozwijał się buddyzm – w Afganistanie, Pakistanie, Nepalu, Chinach, Korei. W niektórych klasztorach Tybetu istneje tradycja budowania dużych posągów tego Buddy. W klasztorze Taszilhunpo stoi jeden z wyższych wizerunków - rzeźba wysokości siedemdziesięciu metrów. W Nepalu Jego Eminencja Czobgje Triczen Rinpocze zbudował w swoim klasztorze niedaleko Stupy Boudha statuę wysoką na trzy piętra. W tym stuleciu wielkie posągi Buddy powstały w Japonii, Korei, Tajlandii, Hong Kongu, Chinach kontynentalnych.


Im większy posąg, tym większa liczba ludzi przyjdzie go obejrzeć. W ten sposób więcej czujących istot wykorzysta posąg do oczyszczenia umysłu, więcej istot skorzysta. Posąg ma potencjalną zdolność wyzwolenia wielu tysięcy czujących istot. Wielokrotnie powiedziane zostało, że nawet niewielka, jednorazowa pomoc, nawet kilka groszy, jakikolwiek wysiłek na rzecz budowy posągu staje się podstawą przyszłego odrodzenia jako uczeń Maitreji.Dlatego też im statua większa, im większa liczba osób bierze udział w pracy, gromadzi materiały, pracuje dla projektu, tym więcej ludzi będzie mieć szansę związania się z Maitreją. 

Pewnego razu król Sagjal zapytał Buddę Siakjamuniego o korzyści płynące ze stawiania posągów i stup. Budda odpowiedział, że tyle ile atomów ma stupa lub rzeźba, przez tyle żywotów twórca lub sponsor będzie się odradzał jako król w sferach ludzkich lub boskich. Tyle ile stupa lub rzeźba ma atomów, tyle powstanie zalążków zrealizowania pustki (siunjaty), jednoupunktowionej koncentracji trwającej przez dowolną liczbę eonów i przyczyn realizacji ścieżki prawidłowego widzenia, medytacji i bezwysiłkowości, przyczyn uwolnienia od odradzania, starości, chorób i śmierci.

Niektórzy mają wątpliwości co do rozmiarów posągu. Osobiście czuję, że w porównaniu z moimi negatywnościami jest on niczym. Poszłam nocą do Stupy Mahabodhi i eksperymentowałam z umysłem. Wyobraziłam sobie ludzi i sytuacje, które mi przeszkadzały. Zobaczyłam jak przekształcają się w pobliżu świętego obiektu. Potem wyobraziłam sobie, że przygląda mi się Budda Maitreja wysoki na sto pięćdziesiąt metrów. Ogrom moich myśli wymaga tak mocnych wizerunków będących podporą. Budowa stu- pięćdziesięciometrowego Maitei to kwestia wyboru, decyzji o stworzeniu silnego bodźca wpływającego pozytywnie na umysły istot.

                                                                                       Merry Colony

                                                                                     Była dyrektor Projektu MaitrejaDlaczego budujemy posąg ukazujący aspekt nirmanakai?

Na początku Czcigodny Lama Zopa myślał o budowie posągu sambogakai Buddy Maitei. Dwukrotnie zasięgał rady J.Ś. Dalajlamy. Ten zwrócił uwagę, że należy wybrać formę, która pasuje do wszystkich tradycji buddyjskich. Stąd decyzja i wybór formy nirmanakai. 

 DLACZEGO ZAMIAST POSĄGU NIE ZBUDOWAĆ SZPITALI?

Niektórzy mówią, że pieniądze lepiej wydawać tylko na pomoc biednym. Zagraniczni sponsorzy, FTMP finansują również działalność socjalną w Bodgai. Zapewnienie żywności, lekarstw, wykształcenia, schronienia dla najbiedniejszych jest bardzo ważne, ale nie jest to podstawowa metoda przerwania cierpienia. Obdarzanie biednych jedynie żywnością i pieniędzmi nie zmienia ich negatywnych czynów, nie kończy cierpienia, głodu, kłopotów we wzajemnych relacjach, chorób, przez które cierpienie nie ma końca. Dlatego wydajemy ogromną ilość pieniędzy na stworzenie posągu, świętego obiektu wielkich rozmiarów. Same pieniądze nie zmienią ludzkich umysłów tak, aby nie tworzyły karmy wywołującej biedę, choroby i inne problemy. Taka zmiana ma miejsce tylko dzięki Dharmie. Umysł zostaje poskromiony poprzez słuchanie, rozmyślanie i medytowanie nad prawdziwą ścieżką, metodą i mądrością nauczaną przez Buddę i innych duchowych nauczycieli. To pozwala uzyskać wyzwolenie.


Pieniądze wydane na posąg, na święty obiekt, zasieją w umysłach nasiona wyzwolenia. Samo spoglądanie na posąg, na jego fotografię wpłynie pozytywnie na umysł, który w końcu zrealizuje ścieżkę oświecenia.

świątynia wewnątrz  posągu...

 


KORZYŚCI Z PROJEKTU

Jego Eminencja Czodzie Triczen Rinpocze

Z okazji uroczystego poświęcenia ziemi pod budowę, marzec 1998 roku.

“Wielki Maitreja pojawi się na tym świecie, osiągnie oświecenie, a Budda Siakjamuni udzieli mu błogosławieństwa. Tekst Kandżuru zawiera wiele dharani dotyczących Maitreji. Opisują one Maitreję, jego poprzednie żywoty, to, jak odrodził się z czystymi istotami wyższych sfer. Recytowanie mantr pozostawia dobry ślad w umyśle.

Kandżur powiada, że ludzie tacy jak my, wszyscy budujący posągi, staną się pierwszymi uczniami wielkiego Maitreji, kiedy ten pojawi się na świecie. Jego nauki odświeżą nas. Sutra Rashimirimala mówi, że nawet jeśli czująca istota zbuduje stupę z kawałka patyka zbierze nieskończoną zasługę. 
W Tybecie znajduje się wiele posągów Maitreji, ponieważ każdy związany z taką rzeźbą odrodzi się za czasów Maitreji, otrzyma nauki, uzyska najwyższe urzeczywistnienie. Stanie się buddą.
Projekt wpłynie pozytywnie na wszystkie czujące istoty, tworzy ślad w ich umysłach tak, że w chwili pojawienia się Buddy Maitreji odrodzą się razem ze względu na zbiorową karmę i dostąpią szczęścia otrzymania nauk od wielkiego nauczyciela. Złudzenia znikną, wytworzymy wielkie współczucie. Potem, jako buddowie powrócimy aby pomagać niezliczonym czującym istotom. 


Czasami niebuddyści sprzeciwiają się budowaniu stup, czy innych świętych obiektów. Budda Siakjamuni tłumaczył wielokrotnie jakie korzyści płyną z takiego działania. W wielu sutrach czytamy, że podczas budowy świątyni lub stupy, ludzie uczestniczący w tym cnotliwym działaniu gromadzą niezmierne i niekończące się dobre właściwości. Są tak liczne jak liczba atomów budowanej stupy lub posągu.

Sam Budda powiedział, że ci, którzy budują stupy i świątynie nie odrodzą się w niższych światach, będą rodzić się jako istoty na coraz wyższym poziomie, zgromadzą wielką zasługę tak, aby w końcu osiągnąć nirwanę, stan buddy.

Ten wspaniały projekt cieszy mnie ogromnie. Mam nadzieję, że to wielkie przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na wszystkiew czujące istoty. Szczególnie ufam, że wszyscy pracownicy związani z projektem będą cieszyć się dobrym zdrowiem, a okoliczności będą im sprzyjać. 

Proszę cała sanghę o modlitwy z dobrą motywacją, aby ten cudowny projekt został zakończony bez żadnych trudności. Dziękuję bardzo.”

Czcigodny Ribur Rinpocze

“Pierwszą korzyścią ze stworzenia posągu Buddy Maitreji jest skrócenie trwania ciemnego wieku, nieobecności Dharmy po zaniknięciu naul Siakjamuniego a pojawieniem się nauk Maitreji. 

Drugą korzyścią jest to, że wszyscy ludzie związani z budową posągu, sponsorzy, robotnicy i organizatorzy z pewnością odrodzą się jako uczniowie serca Buddy Maitreji. 

Poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla budowy rzeźby Buddy Maitreji zarówno istoty ludzkie, jak i te nie będące ludźmi uzyskają ślad w umysłach nakazujący im podążyć za Buddą Maitreją. 


Budda Maitreja powiedział, że jeśli czujące istoty będą praktykować Dharmę w czasach Buddy Siakjamuniego, ale nie osiągną oświecenia, z pewnością staną się buddami w czasach kolejnego Przebudzonego. Dlatego też tworzenie więzi, dzięki której będzie można zostać uczniem Maitreji jest czymś dobrym. Stworzenie posągu tworzy nić łączącą z Buddą przyszłości. Dzięki niemu ciemne czasu będą krótsze.

Postawienie rzeźby Buddy Maitreji jest ważne, ponieważ tak jak czwarty Budda ,Siakjamuni, Maitreja osiągnie oświecenie w Bodgai. Teraz Maitreja przebywa w niebie Tuszity. Postawa w jakiej siedzi wskazuje gotowość do natychmiastowego wstania i pojawienia się w tym świecie.

Dopóki święte przedmioty istnieją, nauki trwają, rozprzestrzeniają się, a czujące istoty są przez nie przyciągane. Każdy, kto wspiera, tworzy lub buduje święte przedmioty, w następnym życiu odrodzi się w czystej krainie. Do tego miejsce, kraj i otoczenie wokół tego obiektu będą pobłogosławione. Służenie naukom poprzez budowanie i tworzenie świętych przedmiotów jest wzniosłym sposobem na pełne zrealizowanie życzeń.

Powiedziane zostało, że szczęście czujących istot zależy od nauk, a trwanie nauk opiera się na świętych obiektach. Dlaczego? Czujące istoty mając do dyspozycji stupy, rzeźby, teksty mogą składać im ofiary, a poprzez tę dobrą karmę uzyskują umiejętność zrozumienia i zrealizowania znaczenia nauk. Pozbawione dobrej karmy medytowanie nad słowami nie jest w stanie przynieść urzeczywistnienia. Przypomina sadzenie nasion w suchej ziemi i marzenie, żeby wyrosły bez podlewania. To niemożliwe. Dharma której się uczysz zostaje w głowie, nie dociera do serca.

Jeśli pomagasz czującym istotom, w zależności od motywacji pełnej bodhiczitty, twoje działanie staje się podstawą oświecenia. Tylko taka motywacja przekształca działanie w “korzeń” oświecenia. Należy włożyć wiele wysiłku w uzyskanie takiej czystej motywacji. 

W przypadku działań skierowanych wobec świętemu obiektowi, nawet te, pozbawione czystej motywacji, tworzą podstawę dla oświecenia. Codziennie do Bodgai przyjeżdża tyle autobusów z turystami. Każdy przybywający ofiarowuje parę groszy posągowi Buddy. Nawet jeśli ofiarodawcy nie wiedzą nic o Buddzie, karmie, ich dar buduje podstawę dla oświecenia. Jakiekolwiek działanie skierowane ku wizerunkowi Buddy lub innemu świętemu przedmiotowi, nawet bez dharmicznej motywacji, bez dedykowania zasługi, nie może zniknąć. Zasługa z niego płynąca jest tak rozległa. Święte przedmioty przynoszą czującym istotom niepojmowalne dobrodziejstwa prowadząc je ku oświeceniu.

Nawet pełne gniewu spojrzenie na wizerunek Buddy spowoduje stopniowe uzyskanie zdolności oglądania tysiąca buddów. Jest to wielkie oczyszczenie zasłon i karmy. Przynosi ze sobą podstawę dla wcześniejszego lub późniejszego spotkania wielu buddów, nauk i uzyskania oświecenia. A przecież nie ma większego szczęścia.

Właśnie dzięki świętemu przedmiotowi łatwo można wytworzyć dobrą karmę. Dzięki jego mocy zarówno pokłony jak i składanie ofiar staje się podstawą dla oświecenia, będącego największym szczęściem. Każde działanie związane z takim obiektem ma moc doprowadzania do oświecenia i niwelowania błędów umysłu. 

Warunkiem rozwinięcia umysłu na ścieżce jest zgromadzenie zasługi. Oddanie wobec świętych przedmiotów obdarzy błogosławieństwem, a ścieżką jest medytacja lamrim. Zasadniczym powodem dla którego istneją święte obiekty jest ich zdolność wspomagania oczyszczania i zbierania zasługi, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania rezultatu. 

Cierpienia ludzi biednych nie znikną dopóki nie zmienią się ich umysły i działania. Spoglądają na posąg i oczyszczają się. Składają dłonie i i uzyskują osiem korzyści, a w tym tę największą - oświecenie. Niewielu przyjdzie posłuchać wykładu o Dharmie, czy karmie.


Nie jest ważne, czy ludzie narzekają. Takie zachowanie wynika z niezrozumienia karmy i schronienia. W indywidualnej praktyce powinniście zrozumieć jakie korzyści niesie święty obiekt. Wtedy łatwiej zaakceptować fakt budowy posągu. Brak zainteresowania świętymi przedmiotami wśród wielotelnich praktykujących wynika z niezrozumienia. Obecnie jest lepiej. Uczniowie zaczynają pojmować, że samotne siedzenie nic nie daje, że potrzebują zasługi.

Statua Maitreji pozwoli naukom mahajany trwać i kwitnąć długi czas. W ten sposób posąg stanie się źródłem pokoju dla świata.

Okrążanie posągu z wiarą przynosi ogromną zasługę. Nawet turyści patrzący na posąg bez specjalnej wiary, zbierają wiele zasługi. Zanim stary gospodarz Pelgje przyjął śluby, Budda Siakjamuni sprawdził, czy ma on odpowiednią zasługę. Okazało się, że dawno temu, w którymś z poprzednim życiu, Pelgje był świnią. Pewnego razu zaczął go ścigać pies. Chcąc ocalić życie świnia uciekała i biegała wokół stupy. Nie było w tym ani trochę wiary, ale i tak powstała zasługa wystarczająca do przyjęcia ślubów. Podobną zasługę zbiorą wszyscy oglądający posąg Maitreji.” 

 “TRYBUNA” DLA DHARMY

Główna sala medytacyjna wewnątrz tronu pomieści ponad cztery tysiące osób. Obecnie w ramach projetu organizowane są wykłady przyciągające tysiąc pielgrzymów z całego świata.

W 1999 roku Denise i Peter Griffin przerobili wygląd szat i twarzy prototypu posągu. Do przemodelowania tronu posłużył software komputerowy, pozwalający na projektowanie trójwymiarowe.

______________________________________________________________________

Lama Tubten Zopa Rinpocze

Duchowy doradca Projektu Maitreja

“Nie ma co do tego wątpliwości, że chcąc dostąpić wyzwolenia z oceanu cierpień – samsary, musimy zgromadzić niewyobrażalną zasługę. Jest ona ważna dla naszego rozwoju, dla zdolności pomagania innym w tworzeniu powodów do wyzwolenia. Kiedy sami osiągniemy wyzwolenie, będziemy w stanie faktycznie pomagać niezliczonej liczbie czujących istot. Jednym z najłatwiejszych sposobów gromadzenia zasługi jest tworzenie świętych wizerunków, przedmiotów, pomagających w szybkim wyzwoleniu. 

Ponieważ sam Budda zebrał wielką moc modlitwy, rzeźba Maitreji ma niesamowitą moc stwarzania pokoju i szczęścia. Wszystkie te niepojęte właściwości Buddy wynikają z podstawy – współczucia wobec czujących istot. Dlatego też samo oglądanie świętego posągu Buddy Maitreji oczyszcza zaciemnienia umysłu. 

Sutra “Król Koncentracji” mówi, że nawet jeśli ktoś patrzy na wizerunek Buddy z gniewem, dojdzie stopniowo do tego, że zacznie widzieć dziesięś tysięcy buddów. Przeszkadzające myśli są oczyszczone, zasłony karmiczne, będące przeszkodami w rozwijaniu miłości i współczucia, znikają.

Niezliczone czujące istoty, które oglądają posąg modlą się, składają ofiary, okrążają go, będą w stanie rozwinąć serca pełne miłości i współczucia. Zdobędą pokój, szczęście i sukces w tym życiu. W następnym zaś dostąpią najwyższego szczęścia, jakim jest wyzwolenie z samsary i nieskończoność pełnego oświecenia.

Welki hinduski mędrzec (pandita) Czandragomin powiedział, że nie jest ważne jak wiele owadów zginie podczas budowy świątyni, ponieważ wszystkie one dostąpią oczyszczenia. Nie grozi już im odrodzenie w piekłach lub świecie zwierząt.

Rzeźby w których przebywa mądrość wszystkich buddów mają taką samą moc. Nawet dym z ognisk, na których gotuje się jedzenie dla robotników oczyszcza negatywną karmę każdego, kogo owionie. Jak widać zasługa jest wielka.

Niezależnie od tego, czy jego motywacja jest czysta, czy nie, każdy, kto robi pokłony, okrążenia, składa ofiary lub tylko pojawia się, aby obejrzeć posąg, stwarza przyczynę wyzwolenia. Te działania przyczyniają się do wyzwolenia z samsary i uzyskania dobrego, szczęśliwego odrodzenia w następnym życiu oraz zdrowia i upragnionego szczęścia obecnie.


W wstępie do nauk lamrim, w rozdziale o motywacji, powiedziane jest, że na początku praktyka Dharmy oznacza dążenie do czystości w codziennym zachowaniu. Aby móc wypełnić każdą chwilę Dharmą, musimy mieć czysty i cnotliwy umysł. Musimy rozwijać umysł nieprzywiązywania się (nielgnięcia), braku gniewu i niewiedzy (ignorancji). Ponieważ nie jesteśmy zaznajomieni z tymi pozytywnymi stanami umysłu, nie mamy innego wyjścia jak tylko rozwijać je intensywnie i wciąż badać własną motywację. Czy nasza motywacja jest czysta i cnotliwa? Tylko w takim przypadku nasze działania mogą stać się źródłem szczęścia i korzyści nie tylko w tym życiu, ale i w kolejnych żywotach. Dlatego tak ważne jest, abyśmy praktykowali w ten sposób. 

Jednakże istnieją wyjątkowe sytuacje, w których nawet bez pozytywnej motywacji działanie może stać się Dharmą. Jakie to działania? Okrążenia, ofiary, pokłony skierowane ku wizerunkom Buddy – w jednej chwili mogą stać się przyczyną oświecenia i dać podstawę do setek dobrych odrodzeń. Dobra karma objawia się bowiem wielorotnie w jednym życiu jak również poprzez wiele żywotów. Oczyszcza negatywności, źródło wszystkich cierpień i ich ślady w kontinuum umysłu.

Działania wykonywane przed świętym wizerunkiem likwidują źródło problemów w życiu osobistym i zawodowym. Oczyszczając karmiczne ślady pozostawione przez działania pozbawione cnoty takie jak m.in. niewłaściwe zachowania seksualne, rzucanie oszczerstw, w zależności od intnsywności tej praktyki, możemy uniknąć skutków takich czynów lub wielokrotnie te skutki osłabić. Spoglądanie na święty wizerunek jest oczyszczeniem, ale także przynosi zasługę. Szczęście w tym życiu i w następnych jest zapewnione, jeśli wspieramy się na świętych przedmiotach takich jak rzeźby, stupy, pisma Buddy. Okazuje się więc, że wyzwalanie innych, prowadzenie ich do oświecenia poprzez oczyszczanie subtelnych zaciemnień może być czymś łatwym.
Dlatego też robotnicy, osoby zaangażowane w budowę świętego obiektu na równi z wykonującymi pokłony i okrążenia tworzą wielką zasługę. Nauki Buddy kładą nacisk na tworzenie i utrzymywanie świętych przedmiotów. Pozwalają one czującym istotom zgromadzić i wytworzyć wielką zasługę w łatwy sposób, nie wymagający utrzymywania czystej motywacji. Ponieważ realizacja ścieżki zależy od oczyszczenia i zasługi, święte obiekty są w najwyższym stopniu niezbędne. Musimy nauczać ludzi jak ważną rolę grają w wytwarzaniu zasługi. To one powodują, że tworzenie dobrej karmy, przyczyny szczęścia, staje się łatwe.

Zazwyczaj większość z nas ma złudzenia. Nieważne jak bardzo nie lubimy wpadać w gniew, muszą minąć lata, zanim zdołamy go kontrolować i zmniejszyć. Wytworzenie wartości pod kontrolą wymaga wielkiego wysiłku. Ale dzięki świętemu obiektowi wszystko staje się tak proste. W tym momencie nie posiadamy czystego umysłu, który widzi Buddę. Z powodu naszej karmy dostrzegamy tylko rzeźbę. Dlatego też święty obiekt istnieje po to, aby czujące istoty mogły zgromadzić zasługę, zdobyć zrozumienie nauk. Istnienie nauk zależy więc od istnienia świętych obiektów.
Kiedy ludzie nie posiadają karmy bezpośredniego oglądania Buddy, mogą go widzieć w posągach i stupach. Budda manifestuje się nie tylko w formie ludzkiej, ale także jako posągi, relikwie pozwalające czującym istotom oczyścić negatywną karmę i tworzyć przyczyny szczęścia i oświecenia poprzez ich okrążanie, składanie ofiar i pokłony. Kiedyś Budda Siakjamuni odpowiedział na pytanie Madźiuśriemu -“W przyszłości czujące istoty składające ofiary posągom zdobywać będą taką samą zasługę jaka płynie z ofiar składanych bezpośrednio mnie”. Tymi słowami Budda wskazał jak dla żyjących istot ważne są posągi. Jak widać, głównym powodem istnienia rzeźb jest niesienie korzyści wszystkim czującym istotom.

W sutrach i tantrach Budda Siakjamuni wielokrotnie mówił o korzyściach z tworzenia posągów i innych świętych przedmiotów. Możemy przeczytać oryginalne teksty w sanskrycie, tłumaczenia na tybetański, japoński, czy nawet chiński. Nauki Buddy zawierają także wskazówki jak budować stupy i inne święte obiekty. 

Na ścieżce samo medytowanie nie wystarcza – musimy oczyszczać umysł. Poznawanie samych słów jest niewystarczające, aby wygnać z umysłu przeszkody i zebrać wielką zasługę. Bez oczyszczenia nie ma osiągnięć. Są one niczym nasiona wymagające sprzyjających warunków do wydania owocu. Do uzyskania realizacji musimy mieć więcej niż tylko same nasiona. Podstawą jest zasługa. Święte obiekty umożliwiają zebranie zasługi w najłatwiejszy sposób, ponieważ mają moc obdarzania nią bez względu na motywację, tak trudną do utrzymania w czystości przez umysł nienawykły do wyrzeczenia, prawego widzenia i bodhiczitty. 

W teście “Sutra Promienna i Nieskalana” czytamy: “Nawet cień świętego obiektu dotykający ptaka lub owada, nawet zetknięcie z wodą ze świętego miejca, nawet hałas budowy świętego obiektu oczyszcza pięć nieprzerwanych karm. Istoty, które zetknęły się z nimi będą chronione przez buddów. Uzyskają pełną ścieżkę oświecenia i nie powrócą.” 

Tak samo będzie z posągiem Buddy Maitreji. Marzę, aby poprzez budowę tej rzeźby zainspirować powstanie czegoś jeszcze większego.

Najważniejsze jest to, że możemy cieszyć się z każdego kto swoim ciałem, mową i umysłem wspiera projekt. Wszyscy bowiem mogą cieszyć się dobrą karmą. Zasługa z budowania świętych przedmiotów jest niewyobrażalna. Skończę w tym miejscu, ponieważ dalsze opisywanie tych zasług zajęłoby jeszcze więcej czasu.” 

WIELKA TRADYCJA UNIWERSYTETÓW KLASZTORNYCH W INDIACH

Projekt może wskrzesić i podtrzymać tradycję klasztornego uniwersytetu w Nalandzie i wielkich hinduskich mędrców (panditów). Pełne nauki Buddy Siakjamuniego, mahajana, therawada i tantry zostały przywiezione do Tybetu. W tradycji tybetańskiej zachowały się doskonale zarówno jako nauki akademickie jak i bezpośrednie doświadczenie.

Projekt Maitreja proponuje studia opierające się na modelu studiów wykształconym na Uniwersytecie Nalanda. Mamy nadzieję, że te nauki będą wciąż rozkwitać jako wielka indyjska tradycja. W ten sposób projekt pomoże zachować ważną część spuścizny kulturowej Indii. Studia będą dostępne dla wszystkich w Bodgai. Poprzez wybitnych mistrzów i nauczycieli nauki z wdzięcznością zostaną zwrócone ludności Indii. 


PROGRAM EDUKACYJNY PROJEKTU

”Projekt Maitreja” to także szkoła o międzynarodowym standardzie, która z czasem ma stać się uniwersytetem o profilu filozoficznym. Projekt przejął zarządzanie szkołą utworzoną przez Instytut Roota w Bodgai. Obecnie nosi ona nazwę Maitreya Project Universal Education School. Korzysta z metody Alice Project rozwinętej przez Valentino Giacomina i Luigina De Biasi. Szkoła “Projektu Maitreja” będzie współpracować ze szkołą Alice Project w Sarnath. Planujemy stworzenie jednego ośrodka gwarantującego nieprzerwaną edukację od przedszkola do uniwersytetu. Centrum przyjmie nie tylko uczniów-rezydentów, ale rozwinie program edukacyjny nna wsi. Na początku szkoła przyjmie 1500 uczniów. Ważną częścią programu stanie się utworzenie mniejszych szkół bazowach i projektów rozwoju społeczności lokalnych. 

świątynia wewnątrz posągu...

 


PROGRAM OCHRONY ZDROWIA

W ramach projektu przewidujemy zbudowanie szpitala o światowym standardzie. W wyniku wstępnych badań zaproponowano szpital, który na początku pomieści 100 łóżek na oddziale ogólnym. Szpital będzie się składał z 4 oddziałów po 25 łóżek każdy. Będzie w stanie przyjąć rocznie do 8 tysięcy pacjentów. Pomyślano także o przychodni (80 tysięcy konsultacji lekarskich na rok), gabinecie rtg, dwóch salach operacyjnych, oddziale intensywnej terapii medycznej, oddziale położniczym (z 4 pokojami porodowami) i laboratorium.


Pierwsza faza obejmie usługi w zakresie interny, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii. Na każdą specjalność przypadnie po 25 łóżek.
Liczba lekarzy będzie dostosowana do liczby pacjentów w szpitalu. Wielkość szpitala będzie dostosowana do zrównoważonej realizacji swoich podstawowych zadań
Następnym celem będzie rozszerzenie usług o ortopedię, otolaryngologię, okulistykę, dermatologię, kardiologię inwazyjną. 
Działalność szpitala ma obejmować kilka płaszczyzn, gwarantujących pomoc opartą na zdobyczach medycyny zachodniej, tybetańskiej i Ajurwedy.
Studia przygotowawacze nad projektami szkoły i szpitala zakończono w październiku 1998 roku. Realizowali je Mott Macdonald’s Cambridge Consultants Llewellyn Davies’ Health Care Consultancy oraz Dallal Consultants z Indii. Pomimo tego, że oba projekty realizowane są pod auspicjami Maitreya Project, będą administrowanie oddzielnie. Obecnie trwa poszukiwanie najlepszych specjalistów o wysokich kwalifikacjach.


WPŁYW PROJEKTU NA GOSPODARKĘ

Peter Kedge, dyrektor CEO, Maitreya Project International

Maitreya Project to największe przedsięwzięcie realizowane kiedykolwiek w Bodgai. Skorzysta na nim nie tylko ludność miejscowa, ale również cały stan Bihar i Indie. Projekt jest czymś całkowicie innym niż to, z czym kiedykolwiek się zetknąłem. Jego rozległość tworzy możliwość związania się z nim na wiele żywotów. Pierwszą reakcją wielu osób jest pytanie – Dlaczego wydawać tyle pieniędzy na posąg? Dlaczego nie wydać ich na edukację, ochronę zdrowia, poprawę warunków życia w stanie Bihar? Projekt obejmuje sobą tak wiele elementów, że w rzeczywistości stanie się impulsem do rozwoju duchowego i ekonomicznego. To katalizator wywołujący fale bezpośrednich i pośrednich zasług. Zasług duchowych i wymiernych, dotyczących zarówno ochrony zdrowia, edukacji, tworzenia miejsc pracy, technologii, handlu, turystyki, rolnictwa i usług. 

Posąg Maitreji nie pojawi się bez zmasowanego napływu funduszy zagranicznych do stanu Bihar. Będą przekazywane na tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie technologii, rozwijanie umiejętności, ochronę zdrowia i edukację. Jeszcze przed zakończeniem budowy zacznie rozwijać się infrastruktura i system transportu tak, aby sprostać wzrastającemu ruchowi turystycznemu. W sensie religijnym, podobnie jak inne wielkie posągi, statua Maitreji z pewnością stanie się źródłem duchowej inspiracji dla niezliczonej rzeszy ludzi przez kolejne 1000 lat.

ZATRUDNIENIE

Projekt przyciągnie indyjskich i zagranicznych konsultantów i ekspertów w dziedzinach takich jak architektura, inżynieria, kształtowanie terenu, ogrodnictwo, turystyka, PR, finanse. Budowa wymagać będzie zatrudnienia ponad tysiąca wykwalifikowanch lub średniowykwalifikowanch robotników. Do tego dojdą osoby zatrudnione pośrednio w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla projektu. Po zakończeniu budowy tysiące osób zostanie zatrudnionych do opieki nad turystami i parkiem.

HANDEL

Projekt takiej wielkości to zastrzyk znacznych funduszy dla gopodarki stanu Bihar i całych Indii. Wpłynie bezpośrednio na kondycję ekonomiczną firm budowlanych i zaopatrzeniowych. Rosnąca liczba pracowników znajdzie zatrudnienie, a ich zarobki i idące za nimi wydatki zasilą lokalną społeczność.


STATYSTYKA

W momencie największego nasilenia prac, na budowie będzie pracować przynajmniej 1000 osób. Ponadto ogromna liczba ludzi stanowić będzie siłę wspomagającą, dostarczając żywność, zapewniając noclegi, transport, materiały, narzędzia i maszyny. Obsługa i ochrona powstałego obiektu to 300 osób. W szczycie sezonu turystycznego można spodziewać się 5000 turystów dziennie, a 25 000 w czasie organizowanych uroczystości.Fundusze na wypłaty dla pracowników lokalnych sięgną 6 milionów USD rocznie. Okazuje się, że jest to obecny roczny przychód z turystyki uzyskiwany przez cały stan Bihar. 

TURYSTYKA

Do istniejącego miejsca pielgrzymek, świątyni Mahabodhi, projekt stanie się atrakcją przyciągającą gości z kraju i zagranicy. Bodgaja zdobędzie sławę jako jedyne w swoim rodzaju miejsce. Większość zwiedzających Bodgaję będą stanowić turyści krajowi, dla których wielką atrakcją stanie się połączenie wielkiego symbolu religijnego, zaawansowanej techniki i przyjemnego, relaksującego otoczenia. Turyści zagraniczni zaczną napływać do Bodgai jeszcze przed zakończeniem budowy. 

W krajach buddyjskich wielkie posągi buddów uznawane są za obiekty pełne mocy. To także wspaniałe atrakcje turystyczne w wielu częściach świata. Ze względu na gwałtowny rozwój ekonomiczny Azji, wiele osób mających wiarę w moc buddów, a pochodzących z Singapuru, Hong Kongu, Korei czy Japonii, posiada wystarczające dochody aby podróżować. Miejsce oświecenia Buddy i wielkie posągi świętych istot otaczane są wielką czcią. Posąg Maitreji zachęci wielu do odwiedzenia Indii i pozostania dłużej w Bodgai. Szacuje się, że w kolejnych 5 latach turystyka wzrośnie o 10 procent rocznie, a 75 procent odwiedzających stanowić będą turyści z zagranicy. 

“Projekt Maitreja” wpłynie na polepszenie zaplecza obsługujące turystów krajowych i zagranicznych. Będzie to zaplecze na poziomie światowym, jakiego Bodgaja nigdy wcześniej nie miała. Chodzi tu o punkty informacyjne, prezentacje wideo, tereny wystawowe, wydzielone obszary do medytacji, fontanny, wodospady, place zabaw dla dzieci, restauracje wegetariańskie.

STRATEGIA I POŁOŻENIE PRAWNE 

Peter Kadge, Dyrektor CEO Maitreya Project

Projekt zakłada zbudowanie monumentu klasy światowej, stanowiącego źródło ciągłej inspiracji i zasługi, symbolu miłującej dobroci na kolejne 1000 lat.

STRATEGIA ZAKŁADA:

l szczegółową dokumentację założeń w postaci zestawienia. Będzie ono podstawą pracy dla grup profejonalistów pracujących nad projektem.

l Znalezienie najlepszych specjalistów mających zrealizować projekt i budowę.

2 Pełne badania i plany nad projektem.

3 Realizacja projektu z zachowaniem światowych standardów.

4 Po zebraniu wszystkich niezbędnych zezwoleń pod budowę jak najszybsza realizacja projektu z jak najlepszą grupą specjalistów przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków.

Techniczna strona projektu weszła w zaawansowaną fazę. Nadszedł czas, aby najlepszej profesjonalnej firmie złożyć zlecenie na projekt i budowę. Firma ta musi gwarantować najwyższą jakość usług menadżerskich, światowy poziom wykonania. 


Budżet projektu przykroczył 150 milionów USD. Jak tylko zgromadzimy niezbędne pozwolenia, w najlepszym układzie, zrealizujemy całość w 5 – 6 lat. Celem zespołu jest otwarcie obiektu w grudniu 2004 lub styczniu 2005 roku. 

W 1999 roku podjęto zasadnicze decyzje co do strony technicznej całego przedsięwzięcia. W końcu zdecydowano, że posąg zostanie odlany z brązu, co ma gwarantować jego odporność na upływanie czasu. Brąz jest materiałem najtrwalszym. Badania nad technikami i technologiami wykorzystywanymi do powiększania modelu i budowy makiety w skali 1:1 są bardzo zaawansowane.

Dysponujemy doskonałą dokumentacją zawartą w szczegółowym zestawieniu. Wszystkie potrzeby i wymagania zebrano w jednym dokumencie, który można przedstawić projektantom i konstruktorom. Pozyskiwanie inżynierów, architektów i innych specjalistów gotowych podjęcia się tego wyzwania są na ukończeniu. Już niedługo ogłosimy jaka firma inżynierska będzie realizować projekt i samą budowę.

Strona administracyjna, czyli załatwienie niezbędnych pozwoleń i formalności z władzami krajowami i stanowymi zabrało więcej czasu niż planowaliśmy. Spowodowało to wstrzymanie wszystkich prac terenowych na 12 miesięcy. Napotkaliśmy tak duże utrudnienia, że na początku 1999 roku ogłosiliśmy oficjalne wycofanie się z Bodgai. W końcu, kiedy sprawy ruszyły z miejsca, wcześniejsza decyzja została odwołana. Projekt pozostał w niezmienionej formie. 

Praca nad wyglądem posągu wciąż trwa. Dwójka angielskich rzeźbiarzy, Peter i Dennis Griffinowie, pracują nad nim od ponad 2 lat. W oparciu o rady i sugestie buddyjskich nauczycieli ciągle coś udoskonalają i zmieniają. Ręcznie wykonany oryginał rzeźby został zeskanowany i przemodelowany w komputerze, co pozwoliło stworzyć kilka precyzyjnych modeli o różnej wielkości.

W listopadzie i grudniu 1999 roku zorganizowaliśmy międzynarodowy konkurs architektoniczny, mający wyłonić głównego twórcę zagospodarowania terenu.

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest niespotykana do tej pory technologia odlewnicza. Powstaje trójwymiarowa, powiększona wersja komputerowa oryginału, z której wykonywane są formy do odlewania płyt z brązu. Z nich powstanie posąg. Proces ten różni się tym, że modelowanie komputerowe zastąpiło metodę mechanicznego skalowania. Twórcy nowej metody wierzą, że pozwoli ona stworzyć posąg bardzo wierny oryginałowi.

Bardzo ważną częścią projektu jest wykonanie ponad miliona świętych przedmiotów, które zostaną umieszczone w samym posągu, tronie i w otaczającym parku. Gromadzimy również relikwie wielkich świętych i mistrzów. Zostaną one umieszczone na poziomie serca rzeźby
Rezultat będzie zapierał dech w piersi i działał inspirująco na wszystkich.

Dostarczenie i stworzenie potrzebnych dzieł sztuki to oddzielne, wielkie zadanie realizowane jednocześnie z pracami inżynieryjnymi i odlewniczymi.

Kwestowanie pokrywa wszystkie wydatki niezbędne do niezakłóconego realizowania projektu. Z chwilą zatrudnienia menadżerów, architektów i specjalistów w innych dziedzinach, rozpocznie się największe międzynarodowe przedsięwzięcie inżynieryjne.

Większość prac technicznych Maitreya Project Team przekaże specjalistom, a sam przekształci się w grupę skupioną na zbieraniu funduszy i public relations tak, aby pieniądze nadal spływały w ilości niezbędnej do utrzymania planowanego kalendarza prac.

Projekt wciąż się przekszatałca. Więcej osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach to zawodowcy na pełnych etatach. Aby zapewnić światowy poziom zarządzania całością planujemy przekształcenie pionu nadzorującego w główną komisję wspieraną przez radę opiekuńczą i zespół doradców.


Przodująca firma konsultingowa Dalal Consultants kończy właśnie pracę nad studium wpływu projektu na sytuację ekonomiczną stanu Bihar i całych Indii. Raport przygotowawczy wskazuje, że projekt wyznaczy nowy etap w historii gospodarki tego regionu i stanu.

Prace nad pełną wersją raportu dotyczącą wpływu projektu na środowisko naturalne rozpocznie się po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

DROGA NAPRZÓD

Peter Kedge, dyrekor Maiteya Project International

Wybraliśmy grupę indyjskich i zagranicznych inżynierów z którymi będziemy współpracować. Wybierzemy najlepszych architektów, którzy zajmą się szczegółowym opracowaniem projektu. Musimy myśleć o tym, że razem z głównym projektem i programem budowy nie wolno zapominać o stronie artystycznej całości.

Czeka nas 5 lat budowy posągu, co będzie wymagać zarówno technicznego jak i finansowego wsparcia. Projekt przestanie być przedsięwzięciem opierającym się na pracy wolontariuszy, czy zatrudnionych na pół etatu. Ważne jest, aby osoby na odpowiedzalnych stanowiskach miały pełne etaty, były całkowicie zaangażowane w działalność międzynarodową, 24 godziny na dobę, dzień i noc przez kolejne 5 lat. Będziemy rozwijać badania, eksperymenty i projektowanie na całym świecie.

Filozofią i strategią jest znalezienie i zatrudnienie najlepszych ludzi, najwybitniejszych specjalistów, całościowe planowanie. W rezultacie wybrana grupa ludzi będzie mogła pracować szybko i efektywnie korzystając z funduszy. Klucz do wielkiego sukcesu leży w w intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę badaniach i starannym planowaniu. 

ZAKOŃCZENIE

Peter Kedge, dyrektor Maitreya Project International

Jestem pewien, że projekt może być zrealizowany w ciągu 5 – 6 lat. Stanie się jednym z cudów świata. Inwestycje jakie przyniesie projekt w niewyobrażalny sposób zmienią przyszłe oblicze Bodgai i stanu Bihar. Podczas planowania, budowy i zaraz potem pojawi się tysiące możliwości kształcenia i pracy. Do tego dojdzie nieunikniony rozwój działu usług, turystyki i infrastruktury. Kiedy zastanawiamy się nad zyskami jakie przyniesie projekt, okazuje się, że dotyczą one sfery materialnej i duchowej. Fakt, że statua ma przetrwać kolejne 1000 lat, pozwala mniemać, że zbudowanie posągu Buddy Maitreji jest największą wartością jaka może powstać z zaoferowanej na ten cel sumy pieniędzy.

“Podobnie jak słońce, ogrzewając lotosowy kwiat sprawia, że ten otwiera swe płatki, a tysiące owadów może cieszyć się jego nektarem, tak wszystkie istoty zostaną obdarzone pojawieniem się Buddy Maitreji.”

Modlitwa ułożona przez J.Ś. I Dalajlamę z okazji wzniesienia posągu Buddy Maitreji w klasztorze Taszilhunpo w Tybecie

Ci szczęśliwcy, którzy pracują w Maitreya Project do tej pory zrobili ogromnie dużo. Często wielkość tego przedsięwzięcia obezwładnia nas, ale jest to niesamowicie wzniosłe i inspirujące doświadczenie. Staramy się przekazać nasz entuzjazm i radość. Mamy nadzieję, że udaje nam się pokazać jakim wyzwaniem jest powoływanie do życia idei. Zrealizowanie projektu będzie wymagało wiele pomocy i wsparcia, efektywnego zaangażowania każdego człowieka, grup fundacji i spółek. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy ekspertów. Potrzebujemy ludzi mających czas. 


Tłumacznie z angielskiego: Marta Trojanowska 


www.projekt.maitreja.prv.pl  


www.maitreyaproject.org