POŻYTKI  PŁYNĄCE  Z  UŻYWANIA  
MŁYNKÓW  MODLITEWNYCHSTRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

METODY UZDRAWIANIA OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII


Lama Zopa Rinpocze

 

POŻYTKI PŁYNĄCE Z UŻYWANIA  MŁYNKÓW MODLITEWNYCH

 

W Solu Kumbu wszyscy starsi ludzie obracają młynkami modlitewnymi każdego dnia. Kiedy są w domu, rano i wieczorem, przed pójściem spać trzymają malę w lewej ręce i młynek modlitewny w prawej: recytują OM MANI PEME HUM. Kiedy chodzą, cały czas obracają młynkiem modlitewnym i recytują OM MANI PEME HUM. Często myślałem sobie: „W jaki sposób obracanie młynka modlitewnego może być praktyką Dharmy?” Utrzymywałem w umyśle to pytanie z powodu mojej ignorancji co do pożytków płynących z tej praktyki. Nie wiedziałem jak ważna jest to praktyka i jak skuteczne niesie ze sobą oczyszczenie. Samo tylko dotknięcie i obrócenie młynka modlitewnego przynosi niewiarygodne oczyszczenie i olbrzymią zasługę. W Lawudo znalazłem wiele manuskryptów Lawudo Lamy. Poprzedni Lawudo Lama był znany jako Lama (Kunsang) Yeshe /.../ Lawudo Lama nie miał klasztoru, lecz przebywał w jaskini na odosobnieniu. Wkładał on wiele wysiłku w kopiowanie tekstów praktyk różnych bóstw Wadżrajany. W tych czasach takie teksty były bardzo rzadkie, wiec kopiował je ręcznie

/.../ W jaskini było bardzo wilgotno i gdybym ich nie wysuszył zostałyby zniszczone przez pleśń i robaki /.../  Pewnego dnia, gdy kładłem manuskrypty na słońcu znalazłem tekst „Mani Kabum”. Zawiera on historię ewolucji świata, to jak Dharma pojawiła się na tym świecie i jak istoty zamieszkujące Tybet, Karinę Śniegów stały się obiektem ujarzmiającej mocy Awalokiteśwary, Buddy Współczucia. Amitaba  i Budda Współczucia są tacy sami w swej esencji i niezwykle połączeni ze sobą. Od ponad 20 lat prowadza już nie tylko Tybet i Chiny ale również i zachodnie kraje rozprzestrzeniając Dharmę. W „Mani Kabum” jest krótkie wyjaśnienie praktyki młynków modlitewnych a także kilka linijek na temat wizualizacji. i medytacji. W Tybecie, i wszędzie gdzie praktykuje się Mahajanę i Wadżrajanę szeroko rozprzestrzeniają się nauki o młynkach modlitewnych. Nagardżuna przekazał je Dakini Sengedongmie, a ta udzieliła ich Padmasambhawie, który przeniósł je do Tybetu. Po przeczytaniu tego tekstu rozwinąłem zaufanie, że praktyka ta nie jest nonsensem, lecz posiada znaczące referencje i jest bardzo ważna. 

Dzięki temu tekstowi wiem jak potężna jest praktyka obracania młynków modlitewnych. W 1987 roku, kiedy byłem w Chenrezik Institute w Australii zauważyłem, że to miejsce stało się niezwykle spokojne. Było tak urocze, że chciało się tam mieszkać i przebywać. Nie było tak przedtem i zastanawiałem się co takiego spowodowało tę zmianę./.../ Dopiero przed wyjazdem zauważyłem młyn modlitewny, którego wcześniej tam nie było. Parę lat później, kiedy byłem w Brazylii otrzymałem książkę jednego ze starszych uczniów Tarthanga Tulku na temat budowania stup i młynków modlitewnych w centrach Tarthanga Tulku. Znalazłem tam fragment mówiący o tym, że po zbudowaniu młyna modlitewnego otoczenie zmienia się diametralnie. Staje się spokojne, miłe i przyjemne dla umysłu.To wzmocniło moją wiarę, że Chenrezik Institute stał się tak cudownym miejscem z powodu zbudowania tam młyna modlitewnego /.../ Młynki modlitewne mogą być poruszane przez wiatr, wodę lub ogień (lub prąd elektryczny).

Jednym z pożytków młynków modlitewnych jest to,  że uosabiają one aktywność Buddów i Bodhisattwów 10 kierunków.Dla pożytku wszystkich istot Buddowie i Bodhisattwowie manifestują się w młynkach modlitewnych aby oczyścić negatywną karmę i przeszkody i pomóc osiągnąć oświecenie. Wszystkie istoty (nie tylko ludzie ale też insekty)  w miejscu gdzie znajduje się młyn modlitewny są wybawiane od odrodzenia się w  niższych światach, otrzymają ciała dewów lub ludzi albo odrodzą się w czystych krainach. Zgodnie z „Tantrą Niepowstrzymanych Kół Dharmy”, jeśli masz w domu młynek modlitewny, to twój dom staje się taki sam jak czysta kraina Potala (czysta kraina Czenrezika). Kiedy masz ze sobą młynek modlitewny gdy umierasz - nie potrzebujesz poły.  

Posiadanie m.m. jest metodą przemiany  świadomości w czystą krainę. Tylko myślenie o mm pomaga umierającej istocie skierować energie do kanału centralnego i odrodzić się w czystej krainie Amitaby lub Czenrezika. Samo dotknięcie m.m powoduje wielkie  oczyszczenie negatywnej karmy i przeszkód. Obrócenie m.m. z 100 mln OM MANI PEME HUM daje takie samo nagromadzenie zasługi jak wyrecytowanie 100 mln tej mantry /.../ W kilka sekund dokonuje się tak potężne oczyszczenie i nagromadzenie zasługi! Obrócenie m.m. 1 raz, to jak odbycie wieloletniego odosobnienia. Woda która dotyka młynka m. jest pobłogosławiona i kiedy wpadnie do oceanu ma moc oczyszczenia bilionów zwierząt i insektów, które w nim żyją./.../ Podobnie ma się z wiatrem – kiedy owiewa on m.m. otrzymuje błogosławieństwo, a potem oczyszcza karmę i przeszkody istot, które maja z nim kontakt. Ponieważ m.m. są tak potężne w oczyszczaniu negatywnej karmy myślę, że używanie ich jest dobrym pomysłem. /.../ Mówi się, że m.m. chronią od złych duchów, chorób – myślę wiec, że można nimi leczyć. Ktoś, kto choruje na AIDS lub raka - nieważne czy rozumie Dharmę czy nie - może używać m.m. aby się uzdrowić /.../

WIZUALIZACJA:

Są dwa rodzaje wizualizacji

I. Wizualizujemy wstęgi światła promieniujące z  mantr wewnątrz m.m. – To światło oczyszcza chorobę, jej przyczyny, złe myśli i wpływy.

Potem wizaualizujemy że światło oświetla wszystkie istoty, ucisza ich cierpienia a one same zamieniają się w formy Buddy Współczucia

II. Wstęgi światła z m.m. wypływają i niczym haki łapią i wciągają do m.m. wszystkie choroby, złośliwe duchy, negatywną karmę i przeszkody. Są absorbowane przez m.m.

Powtarzamy w tym czasie 1000 razy mantrę  i na koniec wizualizujemy że wszystkie istoty są błogosławione światłem, wyzwalają się  i stają się Buddami Współczucia.

Na podst. artykułu Lamy Zopa  zamieszczonego w internecie opracował i przetłumaczył Kynzang Drime. Rzeszów 2002. Oby przyniosło to pożytek.