Sutra AMITAJUSA


 OTO SUTRA WIELKIEGO POJAZDU ZWANA

„NIESKOŃCZENIE DŁUGIE ŻYCIE 
I TRANSCENDENTALNA MĄDROŚĆ”Kłaniam się przed wszystkimi Buddami i Bodhisattwami.


Tak słyszałem: Pewnego razu Bhagawan przebywał w Śravasti, w ogrodzie Anathpindadhata (gdzie bezdomni otrzymują pożywienie), w Parku Dżetawana, otoczony 1.350 wielkimi, w pełni wyświęconymi mnichami i ogromną ilością wielkich bodhisattwów mahasattwów.
W tym czasie Budda Siakjamuni rozpoczął dyskusję z Młodzieńczym Mańdziuśri:

"Mańdziuśri, jest kraina Buddy ponad nami zwana Yonten Pagtu Medpa "Bezkresnymi Zaletami". Przebywa tam Tathagata, Arhat – w pełni oświecony Budda, którego imię brzmi Tse Dang Yeshe Pagtu Medpa (Król Nieskończenie Długiego Życia i Transcendentalnej Mądrości, zwany też Amitayusem), naucza Dharmy czujące istoty i dzierży moc długiego życia. 


Słuchaj, młodzieńczy Mańdziuśri.
Istoty ludzkie z Dzambuling mają krótkie życie, żyją tylko do wieku 100 lat.
Potem prawie wszyscy doświadczają przedwczesnej śmierci.

Mańdziuśri, każdy kto przepisze tę sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość”, która opisuje doskonałe właściwości i chwały Buddy Tsedang Yeshe Pagtu Medpa (Amitayus) albo nakłoni do tego innych, kto będzie słuchał jak inni recytują imiona Buddów albo tę sutrę, trzyma ją w domu i czyni ofiary z kwiatów, kadzideł, girland, pachnacej wody lub sproszkowanego kadzidła, jeśli będzie to robić codziennie, to wówczas, nawet jeśli będzie u kresu swojego życia przeżyje następne sto lat.

Mańdziuśri, życie każdej czującej istoty, która usłyszy 108 imion Tathagaty Tsedang Yeshe Pagtu Medpa (Amitayus) dzięki temu że poprosi kogoś o wyrecytowanie tej sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” będzie wydłużone. 


Każda istota której życie prawie się dopełniło, po prostu przez pamiętanie 108 imion Tathagaty Tsedang Yeshe Pagtu Medpa wydłuży swoje życie.

Mańdziuśri, ponieważ jest właśnie tak, każdy szlachetny syn lub córka pragnący długiego życia powinni słuchać 108 imion Tathagaty Tsedang Pagtu Medpa, przepisywać je, prosić innych o przepisanie ich lub recytować. Wspaniałe właściwości osiągnięte poprzez czynienie tego zaowocują przedłużeniem życia.


(108 imion Buddy Amitajusa:)

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Mańdziuśri, każdy kto przepisze tę Sutrę lub poprosi innych o jej przepisanie, uczyni z niej zapis, trzyma ją w domu lub czyta 108 imion Tathagaty - długość jego życia będzie przedłużona o sto lat.
Nawet po śmierci – jego świadomość zostanie przeniesiona do Pełnej Spokoju Czystej Krainy Tathagaty Amitabhy obdarzonej najbardziej wspaniałymi właściwościami.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym czasie, w tym samym czasie 99.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 84.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 77.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 65.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 55.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 45.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 36.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie 25.000.000 Buddów zaintonowało tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

W tym samym czasie Buddowie równi liczbie ziarenek piasku w 10 rzekach Ganges zaintonowali tę Sutrę zwaną „Nieskończenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” z jedną intencją i jednym głosem. 

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Życie każdego, kto przepisze lub poprosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” będzie przedłużone i z pewnością będzie mógł żyć kolejne 100 lat.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Ktokolwiek, kto pisze lub poprosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” nigdy nie narodzi się jako istota piekielna, zwierzę lub w świecie Yamy. Nigdy nie odrodzi się tam. Ponadto nigdy nie odrodzi się w krainie gdzie nie będzie możliwości (praktykowania Dharmy).
Gdziekolwiek ta istota się narodzi, będzie pamiętać swoje przeszłe żywoty.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisania tej Sutry zwanej „Nieskonczenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość” zbiera te same zasługi jakie powstałyby dzięki przepisaniu 84.000 nauk Buddy.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Przepisanie lub nakłanianie innych do przepisania tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” owocuje taką samą zasługą jak nakłonienie kogoś do przepisania 84.000 nauk Buddy i poświęcenia zasługi.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskonczenie Długie Życie i Transcendentalna Mądrość”, nawet jeśli popełnił „pięć ohydnych zbrodni” będzie całkowicie oczyszczony.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość”, nawet jeśli zgromadził górę negatywnej karmy tak wysoką jak Góra Meru będzie całkowicie oczyszczony.


OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” nigdy nie będzie cierpiał z powodu mar, bogów żyjących w świecie mar, jakszasów i srinpo (kanibali).

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” osiągnie bezpośrednio w momencie śmierci przepowiednie od 99.000 Buddów. 
Tysiąc Buddów wyciągnie swoje ramiona i poprowadzi go z jednej krainy Buddy do następnej.
Stanie się tak niezawodnie, nie miejcie watpliwości i nie bądźcie niepewni.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” otrzyma przewodnictwo i ochronę ze strony Królów Czterech Kierunków, którzy będą podążać za nim i osłaniać go przed przeszkodami.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” odrodzi się w świecie Buddy Amitabhy, Pełnej Spokoju Czystej Krainie.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Nawet okolica, gdzie ta rzadka i wysublimowana sutra jest przepisywana przekształca się w święte miejsce ofiar będące jak stupa. Wszystkie ptaki lub zwierzęta, nawet dzikie bestie, które słyszą dźwięk tej mantry swymi uszami urzeczywistnią oświecenie w niezrównanym, w pełni kompletnym, oczyszczonym i obecnym stanie.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA


Każdy, kto przepisuje lub prosi innych o przepisanie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” nigdy nie odrodzi się w ciele kobiety.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Ofiarowanie jedynie kharsapana tej Sutrze zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” daje taką samą zasługę jak całkowite wypełnienie „trzech wielkich światów” siedmioma rodzajami klejnotów i rozdanie ich.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Każdy, kto czyni ofiary tej Sutrze zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” osiąga taką samą zasługę jak gdyby czynił ofiary wszystkim naukom Buddów.


OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Jest tak, na przykład: zasługa płynaca z ofiarowania siedmiu typów klejnotów Tathagatom: Namparzig, Tsuktor Czen, Tamczied Kjob, Logpar Dedsel, Serthub, Odsung i Buddzie Siakjamuniemu może być policzona, podczas gdy zasługa płynąca z przepisania lub nakłonienia kogoś do przepisania tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” jest niezmierzalna.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Jest tak, na przykład: zasługa zgromadzona poprzez rozdanie siedmiu cennych klejnotów tak wielkich jak Góra Sumeru może być zmierzona, podczas gdy nagromadzenie zasługi tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” jest niezmierzalne.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Jest tak, na przykład: każda kropla wody w czterech wielkich oceanach może być policzona, ale nagromadzenie zasług tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” jest niezmierzalne.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA

Czczenie tej Sutry zwanej „Nieskończenie Długie Życie i Transcedentalna Mądrość” poprzez przepisywanie jej lub nakłanianie innych do jej przepisania albo umieszczenie jej na ołtarzu i czynienie ofiar jest równorzędne z czynieniem pokłonów i ofiarowań wszystkim Tathagatom w czystych krainach dziesięciu kierunków.

OM NAMO BHAGAŁATE APARIMITA AJU DZIANA SUBINI TSITA TEDZO RADZAJA TATHAGATAJA ARHATE SAMJAK SAM BUDDHAJA TEJATA OM PUNJE PUNJE MAHA PUNJE APARIMITA PUNJE APARIMITA PUNJE DZIANA SAM BHARO PA TSITE OM SARŁA SAMKARA PARI SIUDDHE DHARMATE GA GA NA SAMUTGATE SOBHAŁA BISIUDDHE MAHA NAJA PARI ŁARE SO HA


Dzięki mocy szczodrości Budda stał się w pełni szlachetny. Lew pośród ludzi urzeczywistnił doskonałość szczodrości. Obym wkroczył do miasta Współczujących. Obym dzięki szczodrości osiągnął długie życie. Dzięki mocy etyki Budda stał się w pełni szlachetny. Lew posród ludzi urzeczywistnił doskonałosć etyki. 

Obym wkroczył do miasta Współczujących. Obym dzięki etyce osiagnął długie życie. Dzięki mocy cierpliwości Budda stał się w pełni szlachetny. Lew pośród ludzi urzeczywistnił doskonałość cierpliwości. Obym wkroczył do miasta Współczujących. Obym dzięki cierpliwości osiągnął długie życie. Dzięki mocy pilności Budda stał się w pełni szlachetny. Lew posród ludzi urzeczywistnił doskonałość pilności. Obym wkroczył do miasta Współczujących. Obym dzięki pilności osiągnął długie życie. Dzięki mocy medytacji Budda stał się w pełni szlachetny. Lew posród ludzi urzeczywistnił doskonałość medytacji. Obym wkroczył do do miasta Współczujących. 

Obym dzieki medytacji osiągnął długie życie. Dzięki mocy mądrości Budda stał się w pełni szlachetny. Lew pośród ludzi urzeczywistnił doskonałość mądrości. Obym wkroczył do miasta Współczujących. Obym dzięki mądrości osiagnął długie życie. Obym dzięki tej zasłudze szybko osiągnął stan Tsepame i wszystkie istoty, bez wyjątku, doprowadził do tego samego poziomu.

Budda Siakjamuni był bardzo zadowolony z tak udzielonych nauk.
Młodzieńczy Mańdziuśri i całe szlachetne otoczenie oraz świat ze swymi bogami, ludźmi, pół-bogami i gandharvami cieszył się, wychwalał i ufał słowom Buddy.

To kończy tę Sutrę Mahajany zwaną „Sutrą Nieskończenie Długiego Życia i Transcedentalnej Mądrości”.

Przetłumaczone przez indyjskiego Panditę Punya Sambhava i tybetańskiego tłumacza Patsab Nyima Drag.
Na angielski przetłumaczył Acharya Dawa Chhodak Rinpoche i Kunznag Dechen Chodron, na polski Jacek Budziński. Sarva Mangalam.


Korzyści płynące z tej Sutry 
/komentarz Lamy Zopy Rinpocze do tłumaczenia wydanego przez 
Foundation for the Preservation Mahayana Tradition/


Większa część tej sutry jest powtarzaniem mantry. Opowiada ona o korzyściach, potem powtarzana jest mantra, mówi o kolejnych korzyściach i powtarza się mantra.
Ponieważ do tej pory ten tekst nie był dostępny po angielsku, zawsze ludzie prosili kogoś z Tybetu, aby ją recytował. Wiec teraz jest po angielsku i cała rodzina może ją recytować dla przyjaciół i dla rodziny, w której jest ktoś chory na raka. Obecnie rak jest to duży problem.

Ten tekst jest bardzo cenny i wiele korzyści płynie z drukowania go i przepisywania. Mam jedną kopie, która została mi ofiarowana w Mongolii, napisana perłami, koralami i innymi drogocennymi kamieniami. Jest jeden z tekstów mówiących, że jeśli zostanie napisana złotem, góry negatywnej karmy zostaną oczyszczone. Klasztor Nalanda drukuje pewną liczbę każdego tygodnia, aby ich projekty odniosły sukces, wiec wyobraźcie sobie korzyści: za każdym razem oni robią jedną kopię, to jest jak kopiowanie 84.000 nauk Buddy. To jest także wielkie oczyszczenie. Szczególnie pisanie jej gromadzi największą zasługę. Piszesz ją nie dlatego, że ktoś potrzebuje tej książki, ale dlatego, że to pomaga w osiągnięciu długiego życia i aby zebrać zasługę.

Jest bardzo dobrze drukować ją dla ludzi, którzy mają raka, aby zapewnić sukces w przedsięwzięciach i projektach. Jeśli występują jakieś przeszkody na początku jakiegoś interesu, jeśli masz trudności w znalezieniu pracy albo praca nie idzie dobrze, możesz drukować wiele kopii. Możesz drukować wiele kopii tygodniowo lub co miesięcznie, aby mieć zasługę, nie tylko dla sukcesu związanego ze światem, ale ogólnie, aby gromadzić zasługi dla realizacji, warunków dla praktykowana Dharmy. Potem możesz dedykować te zasługi wszystkim czującym istotom. To jest jedna z dróg do sukcesu i długiego życia.

Także, kiedy umrzesz, narodzisz się w czystej krainie Amitabhy.
Jest jeszcze jedna mantra Amitayusa (Buddy Amitabhy w formie Buddy Długiego Życia), podobna, ale trochę inna, która ma niewiarygodne korzyści, bardzo ekscytująca.
Niech to tłumaczenie ofiaruje wielkie korzyści wszystkim czującym istotom.
Niech negatywna karma każdego, kto widzi, dotyka i zapamiętuje ten tekst będzie natychmiast oczyszczona,

Niech te istoty nie narodzą się w niższych rzeczywistościach i w czasie swej śmierci natychmiast doznają pokoju widząc ten tekst. Tylko poprzez śnienie o tym tekście albo słyszenie o tym tekście każdy może mieć długie życie, którego celem jest urzeczywistnianie kochającej uprzejmości, współczucia, bodhiczitty i zrealizowanie pustki.
Niech każdy urzeczywistni całą tę ścieżkę w swoim życiu i nie krzywdzi żadnej czującej istoty, tylko przynosi im korzyść.
Niech ta sutra przynosi pożytek wszystkim czującym istotom dopóki każdy nie osiągnie oświecenia.


Przetłumaczył Jacek Budziński
 
 


STRONA GŁÓWNA  

JESTEŚ NA PRYWATNEJ STRONIE KYNZANGA POŚWIĘCONEJ NAUKOM BUDDYJSKIM

www.tendrel.za.pl