ISTOTNA PRAKTYKA OFIAROWANIA
ŚWIATŁA  STRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

METODY UZDRAWIANIA OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII


 

 

ISTOTNA PRAKTYKA OFIAROWANIA ŚWIATŁA

 

Namo Siakjamuni Budda, Namo Bodhisattwa Mańdziuśri !

Wstęp:

Najpierw powinieneś rozwinąć właściwą motywację poprzez rozmyślanie o tym, że życie nie służy wyłącznie osiągnięciu osobistego szczęścia, ale powinno ono być zadedykowane uwolnieniu wszystkich istot z cierpienia i skierowaniu ich ku oświeceniu.

Aby osiągnąć moc takiej aktywności musisz zgromadzić zasługę i mądrość poprzez składanie czystych ofiar Guru i Trzem Klejnotom (Buddzie, Dharmie i Sandze).

Trzy Klejnoty nie potrzebują ofiar - to ty potrzebujesz dobrej karmy - pozytywnego potencjału  który powstaje w umyśle podczas ofiarowywania. Zasługa przejawia się m.in. jako stan radości i poczucie obfitości, który pozwala umysłowi rozluźnić się i nie traktować wszystkiego "na serio", otworzyć się.

Kiedy zapalasz świecę lub włączasz lampę pobłogosław światło mantrą OM AH HUM (3x) (jeśli nie zrobisz tego, duch zwany Tsu Peu Czikpa wejdzie w ofiarę i jeśli ofiarujesz takie światło stworzy to przeszkody, osłabi twój umysł., będziesz senny i nieuważny podczas słuchania Dharmy, przemyśliwania i medytacji). Podobnie ma się z innymi ofiarami - jeśli nie zostaną pobłogosławione posiądą je rożne duchy i stworzą problemy w praktyce.

Nie myśl ze te ofiary nalezą do Ciebie - pozwól sobie spocząć w pełnym jedności współodczuwaniu ze wszystkimi istotami. Czyn ofiarowanie myśląc, że uczestniczą w tym wszystkie istoty. Czyn je w ich imieniu, dla ich dobra. Czyn je dedykując zasługą istotom cierpiącym w 6 światach samsary. Szczególnie dedykuj je tym, którzy sprawiają ci przykrości.

Ważne jest aby ofiarowywać materialne i mentalne ofiary z uczuciem radości, wdzięczności i otwartości (braku przywiązania). Oprócz tego należy uświadomić sobie, że podział rzeczywistości na ofiarodawcę, obiekty ofiar i same ofiary jest dualistyczną iluzją i ze pierwotnie nie istnieje takie rozróżnienie - to nasz umysł je tworzy. Wtedy zasługa będzie nieograniczona i niezniszczalna.

Przyjęcie schronienia i rozwijanie bodhiczitty:

  Sangdzie czie dang...itd. .wersy schronienia

Mantra ofiarowania:

 Zapal światła recytując: OM AH HUM (3x)

Modlitwa ofiarowania:

Ofiarowuję wszystkie skarby świata bogów i ludzi. Niech cala przestrzeń nieba wypełni się chmurami ofiar Samantabhadry.

 

Mantra Pomnazajaca Ofiary:

 

Om namo bhagałate benze sarłaparmadana tathagataja  arhate samjak sambuddaja tejata om benze benze maha benze maha tedzo benze maha widja benze maha bodhicitta benze maha bodhi manota samkramana benze sarła karma ałarana biśodana bendzaje soha           (3x)

Wizualizuj że lampki powiększają się nieskończenie, jaśnieją i wypełniają przestrzeń radując Rdzennego Guru, Buddów i Bodhisattwów.

Ofiaruj też słońce, księżyc, gwiazdy i wszelkie źródła światła w świecie. Zaciemnienia i cierpienie samsary znika i pojawia się radość Pierwotnej Mądrości, czujące istoty zaprzestają wojen i sporów i oddają się praktyce studiowania, przemyśliwania i medytacji. Możesz też skoncentrować się na istotach, które ci szkodzą.

Modlitwa:

Poprzez moc prawdy Trzech Klejnotów, błogosławieństwu wszystkich Buddów i Bodhisattwów, wielkiemu bogactwu płynącemu ze skompletowania dwóch nagromadzeń i niewyrażalnej, czystej sfery egzystencji (pustki zjawisk), niech będzie właśnie tak.

OFIAROWANIE:

Czynimy ofiarowanie wszystkim świętym obiektom, wizualizując je jako manifestacje naszego Guru, który zawiera  w sobie wszystkich innych nauczycieli i duchowych przyjaciół. Ponieważ jest On najpotężniejszym obiektem Pola Zasługi ofiarowanie takie prowadzi do nagromadzenia największej zasługi.

Nagardżuna powiedział w Pięciu Stopniach: Pominąwszy inne ofiary staraj się w czysty sposób czynić ofiary Guru. Poprzez zadowolenie Guru osiąga się wzniosłą mądrość wszechwiedzącego umysłu.

Guru Wadżradhara powiedział w Rdzennej Tantrze Buddhaya: "Jeden por skory Mistrza Duchowego jest bardziej wzniosły niż cała zasługa zgromadzona poprzez ofiary dla Buddów i Bodhisattwów dziesięciu kierunków".

Najpierw czynimy ofiary świętym obiektom w naszym pokoju czy świątyni wizualizując, że są one manifestacjami naszego Rdzennego Guru, który jest nieoddzielny od wszystkich naszych Nauczycieli.

Następnie czynimy ofiarowanie wszystkim świętym obiektom w danym kraju, potem świętym miejscom w Indiach: Stupie w Bodhgaya i innym miejscom pielgrzymek takich jak osiem cmentarnych gruntów itd.

Czynimy ofiary świętym obiektom w Tybecie: Świątyni Dżokhang i Posągowi Dzioło, klasztorowi w Samye i Posągowi Padmasambhawy "Jak ja", świętym jaskiniom itd. myśląc, że są one manifestacją Współczującego Guru.

Następnie czynimy ofiary świętym miejscom w Nepalu: Wielkiej Świętej Stupie Boudnath a następnie w innych buddyjskich krajach np. Górze Wu Tai Szan w Chinach czy świętym miejscom w Mongolii.

Czynimy ofiary wszystkim Buddom, Dharmie i Sandze dziesięciu kierunków myśląc o nich jak o swym Rdzennym Guru. Czynimy ofiary wszystkim Stupom, Świętym Pismom, Posągom, Klasztorom, Miejscom Odosobnień i Cmentarnym Gruntom.

Teraz recytuj Modlitwę Ofiarowania Światła 5, 10 lub 1000 razy;

Oto materialne i mentalne ofiary światła,

Manifestacje naszej wrodzonej świadomości, Dharmakaji. Te chmury ofiar wypełniają nieskończone niebo.

Czynię ofiarowanie wszystkim Guru i Trzem Klejnotom Posągom, Stupom i Pismom, które są nieoddzielne od Guru.

Gromadzimy nieskończoną zasługę rozwijając Bodhiczittę, przejawiając szczodrość wobec czujących istot.

Ofiarowuję światło Guru, Trzem Klejnotom i świętym obiektom dziesięciu kierunków.

Ofiarowuję tą zasługę wszystkim za których obiecałem się modlić, I tym którzy modlą się do mnie, których imię otrzymałem by się za nich modlić, Szczególnie sługom, darczyńcom i uczniom.

Następnie wszystkim transmigrującym w samsarze istotom żywym i umarłym.

Niech promienie pięciu mądrości natychmiast całkowicie oczyszczą ich złamane zobowiązania i ślubowania samaya.

Niech wszystkie cierpienia światów piekielnych zostaną natychmiast usunięte

Niech trzy światy samsary natychmiast opustoszeją

Niech nieczyste umysły i ich zaciemnienia zostaną oczyszczone Niech wszystkie nieczyste zjawiska zostaną oczyszczone

Niech spontanicznie powstanie Pięć Świętych Ciał i Pierwotna Mądrość.

Dedykacja zasługi:

Dzięki nagromadzonej zasłudze niech wszelkie cierpienia czujących istot spadną teraz na mnie. Oby cale szczęście i zasługa jaką zgromadziłem (również wszystkie realizacje i najwyższy cel - oświecenie) spłynęły natychmiast na wszystkie bez wyjątku piekielne istoty, prety, zwierzęta, ludzi, asury i bogów.

Dzięki tej dedykacji gromadzi się nieskończoną zasługę, a wiec bądź radosny.

Oby cenna i wzniosła myśl oświecenia, która jest źródłem wszelkich sukcesów i szczęścia osobistego i wszystkich czujących istot była rozwijana bez najmniejszej zwłoki.

Oby raz wzbudzona rozwijała się bardziej i bardziej bez żadnego upadku. Obym ja, którego naturą jest pustka dzięki zasłudze zgromadzonej w trzech czasach przeze mnie, przez Buddów i Bodhisattwów oraz czujące istoty, które są ostatecznie puste, osiągnął oświecenie które jest pustką i prowadził istoty które są ostatecznie puste do Oświecenia.

Oby stworzone przez nas pozytywne przyczyny umożliwiły nam podtrzymywanie świętej Dharmy pism i wglądu oraz wypełnienie bez wyjątku modlitw i czynów wszystkich Buddów i Bodhisattwów trzech czasów.

Oby dzięki sile tej zasługi i naszego życia obyśmy nigdy nie byli oddzieleni od czterech sfer Mahajany

Obyśmy skompletowali wszystkie ścieżki wyrzeczenia Bodhiczittę, czysty wgląd i dwa stopnie.

Specjalne mantry pomnażająca zasługę 100.000 razy:

1.       czom den de deszin sziegpa dra cziom parjang dak pa

            dzogpa sandzie nampar nandze oe ki gjalpo la czag tsel lo (3x)

2.       cziang cziub sempa sempa czinepo kuntu zangpo la cziag tsel lo (3x)

3.       tejata om pentsa krija awa boghine soha (7x)

4.        om duru duru dzaje mukhe soha (7x)

Końcowa modlitwa dedykacji zasługi

Oby dzięki błogosławieństwu sławnych Zwycięzców i ich Synów (Buddów i Bodhisattwów), prawdzie współzależnego powstawania i mojej czystej duchowej postawie wszystkie istotne życzenia wypełniły się całkowicie.

Obym ja, moja rodzina i wszystkie czujące istoty we wszystkich czasach nie były oddzielone od Rdzennego Guru choćby na jedną sekundę, oby były prowadzone na ścieżce do oświecenia przez Buddów i Bodhisattwów

Bądź szczęśliwy i spocznij w Dharmadatu.

Na podstawie nauk Lamy Zopa Rinpocze zamieszczonych w internecie zebrał i  przetłumaczył Kynzang Drime, Rzeszów 2000r.

Wszelkie błędy w tłumaczeniu są wynikiem mojej ignorancji. Oby przyniosło to pożytek wszystkim istotom.