WYZWOLENIE  PRZEZ  WIDZENIE

czyli kilka słów o tym, jak w naszym świecie manifestuje się  błogosławieństwo buddów

i jakie możemy odnieść z tego pożytki...


STRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

METODY UZDRAWIANIA, OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII

 

Terma; symboliczne pismo dakiń

 Terma - ukryty dla pożytku przyszłych generacji przez Buddę Padmasambhawę "skarb duchowy", Powyższa terma - napis w piśmie dakiń mądrości (żeńskich Buddów) została odkryta przez średniowiecznego tybetańskiego Mistrza Mingyur Dorje, i stanowi...

WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIE

 

Stupa zawierająca relikwie Mingyur Dorje, USA

Ktokolwiek zobaczy tę termę, dzięki błogosławieństwu Padmasambhawy nie odrodzi się już w niższych światach (piekła, wymiar głodnych duchów, świat zwierząt) a w głębokich pokładach jego umysłu zasiana zostanie przyczyna oświecenia, osiągnięcia stanu Buddy.

zaczerpnięte z   www.tara.org 

Posążek -  terma przedstawiający Guru Padmasmabhawę.

Drigug-terma

MILAREPA RUPA TERMA

 

Samopowstała mantra OM MAI PEME HUM. Tybet.

Terma

Wyzwolenie przez widzenie (z Nik Douglas "Tibetan tantric charms and amulets")

***

om padmośnisza vimale hum pet

 om hanu pasha bara heye soha

W Sutrze Kutagara napisane jest że jeśli czyjaś głowa przejdzie pod tą mantra oczyszczona zostanie negatywna karma z 1000 eonów. W Sutrze Pełnego Mocy Wodospadu jest napisane, że  kto widzwidzenie powyższej matry oczyszcza  negatywności nagromadzone w ciagu 300 milionów eonów.

Komentarz (ang.) - kliknij tutaj:

http://www.gardrolma.org/gar_liberation.html

Sylaby wyzwalające z samsary

 

Tadrol Khorlo - Amulet z termy Padmasambhawy "Droła Kundrol" związanej z Awalokiteśwarą.

Wyzwolenie z samsary poprzez noszenie na ciele.

Komentarz-patrz strona główna.

/ Obrazek jest odwrócony "do góry nogami"./

 

 

 

Guru Padmasambhava; 

Oświecona Emanacja Umysłu Buddy Amitabhy, Mowy Avalokiteśwary i Ciała Buddy Siakjamuniego. Guru Padmasambhawa (Mistrz Urodzony w Lotosie) przybył w VII w. z Indii do Tybetu przynosząc nauki Indyjskiej Tantry i dzogczen. Pobłogosławił cały kraj swoją oświeconą aktywnością, okiełznał złośliwe demony Tybetu czyniąc z nich strażników buddyzmu, zbudował pierwszy klasztor (Samye) i ukrył niezliczone termy dla pożytku przyszłych istot żyjących w mrocznej epoce, w której trudno jest kontrolować umysł i praktykować Dharme Buddy.

Mantra Padmasambhawy

TERMY GURU PADMASAMBHAWY - Wyzwalające Ukryte Skarby 

 http://www.taraka.pl/index.php?id=termy.htm

 

TADROL

Wyzwolenie przez kontakt zmysłów z Nirmanakają

(napisał Kynzang na podstawie książki Joanny Tokarskiej-Bakir "Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne")

 

Pokłon Guru Padmasambhawie!

Buddyści patrzą na sztukę sakralną ze szczególnej perspektywy. Traktują ją jako cudowne okno otwierające się na wyższy, oświecony wymiar rzeczywistości. Poprzez sztukę to, co transcendentalne, niewyrażalne, staje się dostępne i zrozumiałe dla zmysłów człowieka poszukującego iluminacji. Bezforemna, oświecona mądrość absolutnego stanu Buddy przenika do świata formy, świata percepcji zmysłowej, niejako wciela się dla dobra istot stając się nirmanakaja (tulku); ciałem emanacji Buddy, które prowadzi wszystkich do oświecenia poprzez każdy z nim kontakt. 

Kiedy w 1415 r.  Lama Dzie Tsongkhapa i jego uczniowie przygotowywali trójwymiarowe mandale (pałace bóstw tantrycznych)...

Trójwymiarowy model mandali Vajrabhairavy - pałacu bóstwa. Malowane na płótnach mandale 

są widokiem pałacu  z góry 

 

Sylaby nasienne (białe, zielone i czerwone) wewnątrz pałacu reprezentują bóstwa mandali.

 ...ze złota i srebra, nie musieli ani polerować ani konsekrować żadnego ze swoich dzieł. Kiedy tylko nadano im właściwy, kanoniczny kształt zgodny z ikonograficznymi zasadami i czysta wizją Mistrza, wizerunki zaczynały świecić własnym światłem co oznacza, że to, co w Tantrach nazywa się „istotą mądrości” (dżnianasattwa) zstąpiło z rzeczywistej mandali i stopiło się z fizycznym jej przedstawieniem.

Jest wiec w tej perspektywie sztuka naczyniem przejawienia się ponadzmysłowej rzeczywistości, absolutnego wymiaru umysłu Buddy. Kluczem do tybetańskiej koncepcji sztuki jest pojęcie nirmanakaji, ciała emanacji, materialnej formy jaką przybiera Budda by prowadzić istoty do kresu ich cierpienia. To właśnie o niej była mowa w powyższej historii – absolutne archetypy oświeconych bóstw mandali wyrzeźbione przez Mistrza w cennym kruszcu połączyły swe ciała emanacji (konkretnie; najwyższe ciała emanacji) z materialnym wizerunkiem (sztucznym ciałem emanacji). Aby to zrozumieć zajmijmy się koncepcją Trzech Ciał (kaji)Buddy.

Wieka mandala w klasztorze Mindroling

z galerii www.benchen.org

 Jak pisze J. Św. Dilgo Kjentse Rinpocze:  

Pustka (skt. siunjata), ostateczna natura Dharmakai, Absolutne Ciało Buddy nie jest zwykła nicością. Posiada ona wrodzoną zdolność znajomości wszystkich zjawisk.  Jest to jasny i świadomy aspekt Dharmakai, która wyraża się w całkowicie spontaniczny sposób. Dharmakaja nie jest stworzona przez przyczynę i skutek, nie jest uwarunkowana i dlatego jest ona prawdziwą naturą umysłu. Pozostałe dwie kaje istnieją po to, aby prowadzić czujące istoty. Ciało radości, Sambogakaja to czysty wymiar percepcji z bogactwem bóstw łagodnych i gniewnych emanujących z Dharamkai jako aktywne współczucie Buddy. Jest to „komunikacyjny” aspekt oświecenia. Czyste wizje Sambhogakaji są dostępne dla Bodhisattwów i istot na bardzo zaawansowanym poziomie rozwoju. Z tej sfery płyną nauki, inicjacje, błogosławieństwa, przepowiednie, ostrzeżenia i wskazówki.

Dopiero Nirmanakaja jest na poziomie  na którym zwykła istota może wejść w kontakt z aktywnością Buddy.

Ów poziom dzieli się na trzy podkategorie:

1. Najwyższą (mchom. Gi sprul sku), którą reprezentują Buddowie np. historyczny Budda Siakjamuni

2. Nirmanakaja „z urodzenia” (skye ba sprul sku) tworzona przez inkarnowanych lamów, tzw. Tulku (sprul ku), ludzi, zwierzęta, przedmioty nieożywione (kraje, domy, mosty, planety, lekarstwa, lekarzy, przewoźników, książki, nauczycieli, naukowców, wynalazców, obrońców istot, słowem wszystko co pożyteczne).

3. Nirmanakaja „sztuczna” (bzo.bo sprul ku) – wizerunki Buddów, Bodhisattwów, czystych krain, mantr, sylab nasiennych itd. wszystko cokolwiek stanowi reprezentacje oświecenia włączając w to artystę jak i czas w którym tworzy.

Oświecone istoty; Buddowie i Bodhisattwowie dzięki niepojętej mocy  urzeczywistnienia prawdziwej natury umyslu używają niezliczonych zręcznych środków, aby usunąć cierpienie, niewiedzę, negatywna karmę i wprowadzić niezliczone istoty na ścieżkę do wyzwolenia – zgodnie z ich indywidualnymi skłonnościami niezliczonych zdolnościami. Niczym słońce emanują światło mądrości i miłości we wszystkich kierunkach, do wszystkich istot, ale dopóki czyjś umysł nie otworzy się nie będzie ono mogło spowodować przebudzenia, tak jak osoba siedząca w ciemnym pokoju z zamkniętymi oknami nie zobaczy światła dopóki ich nie otworzy. Aby błogosławieństwo Buddów mogło przebudzić w jakiejś istocie wrodzony potencjał oświecenia, musi zaistnieć jakiś związek pomiędzy daną osobą a Buddą. Taki związek może być skutkiem kontaktu któregoś ze zmysłów z przedmiotem wyposażonym w moc wyzwalania przez kontakt (tadrol), osobą (tulku), wizerunkiem, tekstem dharmy, stupą świętym miejscem lub jakimkolwiek przedmiotem pobłogosławionym przez oświeconą istotę.

J. Św Kalu Rinpocze znany był z tego, że często błogosławił i rozrzucał piasek tak, aby insekty które wejdą z nim w kontakt otrzymały błogosławieństwo i nawiązały z nim karmiczną więź, która może zaowocować jako związek mistrz – uczeń.

Tag znaczy noszenie czegoś w rodzaju amuletu, a drol to samowyzwolenie. Mantrę przygotowuje się lub drukuje jako rodzaj kręgu, khorlo czyli czakry i daje się np. umierającemu lub umieszcza na ciel zmarłego. Noszenie jej staje się przyczyną przyszłego wyzwolenia. Takim Tadrol jest na przykład Pieśń Wadżry zapisana w formie khorlo – kręgu z wypisanymi mantrami:

 

Terma. Opis na stronie:

http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44  

 

opis mandali

 

Jak pisze Namkhai Norbu Rinpocze (Praktyki rytualne Dzogczen):

Jeśli zetknie się z osobami niepraktykującymi, pomoże im w chwili śmierci, ponieważ stwarza dobrą przyczynę. Ogólnie mantra wyzwolenia poprzez kontakt z 6 właściwościami dla wyzwolenia /sgrol.ba.drug.rten / posiada sześć charakterystycznych cech, ponieważ mamy 6 zmysłów i dzięki któremuś z nich można wytworzyć przyczynę przyszłego wyzwolenia..

Kiedy widzimy litery mantry ustala się potencjalna przyczyna wyzwolenia. Posiadanie jej, noszenie rozwija naszą  przejrzystość ma pozytywny wpływ na rozwój naszej praktyki. W Tantrze Tag.drol szczegółowo wyjaśnia się jak ją przygotować, których mantr używa się wraz z nią, które dni mają znaczenie, itd.

Mówi się również że każde miejsce w którym śpiewa się Pieśń Wadżry staje się świętym miejscem, miejscem gdzie uobecnia się energia. Oznacza to że energia jest w stanie wszczepić przyczynę wyzwolenia w kontinuum istot, które odwiedzają to miejsce.

Jest oczywiście prawdą, że każdy, kto jest obecny podczas jej śpiewania wprowadza do swego strumienia umysłu pozytywną przyczynę. Tatry uważają, że kiedy śpiewa się Pieśń Wadżry tysiące dakiń są obecne, ponieważ reprezentują one energię i mądrość z którymi jednoczymy się podczas śpiewania tej Pieśni

Wielcy Mistrzowie przeszłości i obecni nie zaniedbywali okazji by wprowadzać na ścieżkę istoty ludzkie, zwierzęta i istoty pozaludzkie wykorzystując tradycyjne metody: budowę stup, świątyń, wizerunków oświeconych istot, flagi modlitewne, młynki, wykuwane w kamieniu mantry, umieszczanie w widocznych miejscach mandal, sylab nasiennych bóstw, mantr i dharani, wykonywanie relikwiarzy,  amuletów,  jantar ochronnych, błogosławienie kadzideł, ziół leczniczych, miejsc, lekarstw, pożywienia etc. Buddyzm tybetański przekazuje nam wiele nieskończenie pożytecznych zręcznych metod, które może stosować każdy i przekazywać je innym. Dopóki intencja  jest czysta i pozbawiona chęci zysku czy sławy, ma to wielkie znaczenie i przynosi wiele pożytku.

Duddziom Rinpocze w swojej pracy rNyinme i chos’byung pisze o Kjentse Łangpo: „Kiedy indziej znów gdy modlił się przed figurą Tsokje Dordże (forma Padmasambhawy) w Samje (pierwszy klasztor powstały w Tybecie związany z Guru Padmasambhawą), posąg zmienił się w samego Tsokje Dordże i udzielił mu błogosławieństw i pouczeń”. 

W hagiografii Dzigtena Sumgona czytamy o cudach dokonanych przez posąg tego świętego dodatkowo wzmocniony relikwią zęba Buddy umieszczoną w jego sercu: "Któregoś dnia Dzigten Sumgon polecił swemu uczniowi /.../ iść na most i ofiarować torme nagom (wodnym duchom). "Otrzymasz w zamian niezwykły skarb"- powiedział. Król nagów/.../ ofiarował /.../ (temu uczniowi) ząb Buddy i trzy drogocenne klejnoty. Powiadają, że król nagów /.../ żyjący w okolicach Magdhy (w Indiach), otrzymał ów ząb jako relikwię  /.../ (Uczeń) przekazał ząb i klejnoty Dzigten Sumgonowi, który rzekł: "Jest rzeczą słuszną, by skarb wrócił do właściciela", dając do zrozumienia, że relikwia była kiedyś jego własnością. "By stać się bogatym powinieneś wykonać mój wizerunek i umieścić ząb  w jego sercu" Zaproszono wybitnego chińskiego rzeźbiarza aby wykonał posąg, a  ząb umieszczono w jego sercu jako relikwie. Dzigten Sumgon wielokrotnie błogosławił tę figurę. /.../ Moc jej błogosławieństwa uważano za równą mocy samego Dzigten Sumgona. Posąg ten wielokrotnie przemawiał do mnichów, a lame Zla ba nauczył sześciu jog Naropy.

Posąg Dzigten Sumgona (po lewej) i odcisk jego stopy cudownie pozostawiony na kamieniu

W „Życiu Wimalamitry” Dodrub Czien Rinpocze opisuje historię cudu dokonanego przez indyjskiego mahasiddhę (urzeczywistnionego jogina władającego ponadnaturalnymi mocami) Vimalamitrę  zaproszonego do Tybetu przez króla Trisong Detsena. Zobaczywszy w klasztorze Samje gliniany posąg Buddy Wajroczany, Wimalamitra powiedział: 

"Ty, który reprezentujesz fizyczne wyobrażenie /skt. rupadeva/ bóstwa! Tobie, bóstwo najwyższej mądrości /skt. Jnanadeva/ składam hołd ja, Wimalamitra, bóg bogów mądrości /jnaandevadeva/. Bóstwo reprezentujące prawdę transcendentną składa hołd iluzorycznej formie bóstwa /samvritti rupadeva/".

Po tym, gdy wypowiedział te słowa i pokłonił się przed posągiem, gliniane wyobrażenie bóstwa rozpadło się w pył. Następnego dnia Vimalamitra rzekł: 

„O Wajroczano, w fizycznej formie sztucznie powstałe bóstwo /rupakaya krtnimadeva/ ciebie poświęca pięcioma sylabami mądrości Buddy Vimalamitra; bóstwo nad bóstwami”

Powiedziawszy to położył ręce na kupie gliny, a ta przekształciła się w piękny posąg Wajroczany w stylu indyjskim, z którego emanowało światło/.../

Kiedy po przybyciu do Tybetu Guru Padmasambhawa pobłogosławił świątynię Trangmar Drinzang znajdujące się w niej wizerunki bóstw wychodziły na zewnątrz, wchodziły do środka i jadły ofiary tak jakby były ludźmi.

Po lewej "Posąg Atisi z pochyloną głową", Nepal. - kiedy został zbudowany chciał odlecieć do Tybetu, jednak miejscowa ludność przykuła go łańcuchami do ziemi. Od tej pory posąg ma ze  smutku pochyloną głowę. Po prawej samopowstały  wizerunek Tary w skale. Nepal.

www.thegchencholing.org

Klasyfikacja wyzwolenia przez zmysły:

Tulku Thondup klasyfikuje wyzwolenia przez zmysły (nazywając je "pięcioma szybko wyzwalajacymi, skutecznymi środkami tantry") w następujący sposób:

1.mandala - diagram wyzwalający przez widzenie. W przypadku term - symboliczne pismo

2.mantra

 pięknie wykonane mantry; http://andyweberstudios.com/mantras.html

mantra om mani peme (padme) hum - 6 sylab wyzwalających przez kontakt

3.nektar - substancje wyzwalające przez smak (np. pozostawione jako termy przez Pdmasambhawę pobłogosławione jego mądrością zioła, lekarstwa)

4.mudrę - tantryczną partnerkę, podporę medytacji zjednoczenia, która wyzwala przez dotyk

5.praktykę przeniesienia świadomości powa która wyzwala przez myślenie

Trungpa i Fremantle wymieniają z kolei:

1.Wyzwolenie przez myślenie - zwykłe myślowe przypomnienie, odwołanie się do oświeconego mistrza lub bóstwa (szczególnie Tary, Czenrezi) a także powa.

3.Wyzwolenie przez dotyk - jego źródłem jest ciało oświeconego, wszystko to co określa się mianem nirmanakaji - tulku; wcielenia mistrzów i buddów inkarnujących się w postaci mnichów, joginów, ludzi świeckich różnych profesji (nawet kurtyzan - por. hagiografie 84 mahasiddhów indyjskich). Cudowne posagi, ślady ziemskiej egzystencji oświeconych, ich relikwie, a wreszcie termy, stupy, młynki modlitewne (zawierajace setki tysięcy lub miliony mantr wydrukowanych na paskach papieru)

 

Koła modlitewne w Ladakhu

Jego Świątobliwość Dalaj Lama powiedział, że posiadanie mantry OM MANI PEME HUM zapisanej w komputerze na twardym dysku działa jak koło modlitewne - twardy dysk obraca się setki tysięcy, miliony razy kiedy korzystamy  z komputera co daje ten sam efekt i błogosławieństwo dla otoczenia co obracanie kołem wypełnionym mantrami. Można zadedykować zasługę po każdym uruchomieniu komputera!

Jak pisze Lama Zopa Rinpocze koła modlitewne są uważane za mandale, przejawienie bóstwa którego mantrę zawierają i wszędzie tam gdzie się znajdują buduja pole mocy - czysta krainę owego bóstwa. Najpopularniejsze są koła zawierające minimum 100.000 do kilku milionów (obecnie dzięki zastosowaniu klisz mikrofilmowych  może i miliardów) mantr Mani.

Miejsce gdzie znajduje się koło modlitewne jest czysta krainą bóstwa, samo dotknięcie go oczyszcza wiele negatywnej karmy, nawet jeden obrót nim to wielkie nagromadzenie zasługi. Jeśli koło zawiera 100 000 mantr - jeden obrót to jak   recytacja 100 000 mantr i długie odosobnienie.

Do Tybetu koła modlitewne przyniósł Padmasambhawa, któremu nauki na ten temat przekazała Dakini Sengedongma (Simhamukha). Ich źródłem był sławny indyjski siddha Nagardżuna. artykuł na ten temat: Tendrel, kliknij link "nauki"

 

4.Wyzwolenie przez noszenie (tadrol) można uznać za podkategorię powyższego. Dotyczy ono wszelkich amuletów, mandal,  mantr, świętych tekstów i wizerunków, a także term noszonych jako błogosławieństwo lub dotykanie nimi np. głowy, serca, gardła zmarłej czy umierającej istoty.

5.Wyzwolenie przez smak - jego źródłem są dam rdzas - substancje cudownego pochodzenia.Np w hagiografia Milarepy opisuje poszukiwania relikwi ringsel w popiołach kremacyjnych tego swiętego. Znaleziono wówczas nóż, tkaninę i głowę cukru wraz z napisem: "cięte tym nożem tkanina i cukier nigdy się nie wyczerpią /.../ ktokolwiek skosztuje cukru i dotknie tkaniny zostanie wyzwolony od odrodzeń w niższych światach. Każda istota która usłyszy imię Milarepy i w której wzbudzi ono szacunek przez siedem żywotów nie trafi do niższych światów".

W hagiografii tertona (odkrywcy term) Orgyen Lingpy czytamy o jednym z jego uczniów, który spróbowawszy relikwii powstałych z ciała mistrza obdarzających błogosławieństwem wyzwolenia w ciągu 7 żywotów osiągnął niezwykły stan umysłu, wzniósł się w  powietrze na jeden khru (ok.15 stóp) i szybując w powietrzu odwiedził dalekie kraje.

Wyzwolenie poprzez smak jest szczególnie przydatne w obecnej ciemnej epoce - kalijudze, głosi XIX wieczny tekst Cudowny Ocean. "Nektar (dytsi), który został odkryty jako terma został przygotowany przez mowę wadżry, Padmasambhawę i innych /.../ Każdy, kto spróbuje nektaru spontanicznie dozna urzeczywistnienia, które przypominać będzie stan upojenia alkoholem, odurzenia tojadem, lub omamienie wizjami po spożyciu bielunia (thang khrom) gdyż dzięki mocy skutecznych środków tantry nektar ów ma nadzwyczajną siłę.

W 1970 roku stupa Swajambhu w Nepalu w swej południowej części zaczęła wytwarzać ringsel. Były ich tysiące i wszyscy, nawet najwyżsi lamowie, którzy nigdy nie opuszczają swych cel wyszli na zewnątrz by je zbierać. Ringsele mają zdolność cudownego rozmnażania, multiplikacji - proces ten jest zależny od wiary i oddania uczniów lamy z którego kremacji pochodzą ringsele. Zdarza się też że prochy, kości zaczynają wytwarzać ringsel w postaci perłoewych kulek wiele lat po śmierci lamy.

6.Wyzwolenie przez słuchanie. Najsłynniejszym z nich jest Bardo to dol czienmo nazywane na zachodzie Tybetańską Księgą Umierania, terma odnaleziona przez Karma Lingpę zawierająca sadhanę mandal 42 łagodnych i 58 gniewnych bóstw pojawiających się joginowi w bardo - stanie pośrednim między śmiercią i odrodzeniem, oraz instrukcje które czyta się zmarłej osobie szeptem do ucha aby prowadzić jego świadomość przez stan pośredni do wyzwolenia z samsary. Inne formy to imiona buddów, mistrzów, mantry i dharani, święte teksty, rytuały, termy, nauki

7.Wyzwolenie przez widzenie. Tu zalicza się wszelkie formy nirmanakaji - inkarnowanych lamów, dzieła sztuki, księgi, termy, stupy, mantry etc. Przewodnik po świetych miejscach środkowego Tybetu wymienia posąg Dzioło Dzie, Wielką Stupę 1000 buddów w Ku bum, posąg Maitreji w Drepung, złotą stupę Tsong Khapy w klasztorze Ganden, relikwie Buddy Siakjamuniego  i poprzedniego Buddy Kaśjapy przechowywane w Sikkimie, wszystkie samopowstałe (rangdziung) posągi bóstw (np. Samopowstała Tara z Parping, Mówiąca Tara) itd.

 

Mówiąca Tara

Odcisk stopy Guru Rinpocze w Tso Pema

"Kiedy w 1970 pierwszy raz przybyłam do Parping, Samoistnie powstała Tara jeszcze nie istniała; były tam tylko jaskinie. Gdy wróciłam tam w 1982, pojawiła się na samoistnym zboczu, na kamieniu, w pobliżu hinduskiego boga Ganeśi z głową słonia. Prowadziła do niej wąska ścieżka, a w pobliżu mieszkała samotna tybetańska mniszka o zniekształconych ustach  z wielkim młynkiem modlitewnym, która opiekował się powstałymi z siebie formami. Powstałe z siebie (tyb.rang dziung) formy wyłaniają się ze skały same z siebie. Zazwyczaj formy te maja kremowy kolor. Kiedy powróciłam tam w1984r. wokół nich wybudowano cementową strukturę. Tym razem, w 1991r. droga biegła tuż poniżej, a w pobliżu skały zbudowano duży klasztor. Za każdym razem, kiedy tam wracałam, Tara wyłaniała się coraz bardziej ze skały i stawała się bardziej wyraźna.

Tsultrim Allione,  "Pielgrzymki, doświadczenia, wizje",  "Smok Wadżry",  przekład Jacka Sieradzana

Samopowstałe formy. Z lewej Ganesia, z prawej Tara. Czerwony kolor to barwnik sindura, którym wyznawcy malują posągi na znak czci.

 

 

 

Najstarszy w Tybecie posąg młodego Buddy Siakjamuniego zwany Dzioło Dzie w świątyni  Dziokhang w Lahasie.

Cel pielgrzymek Tybetańczyków, najsłynniejszy posąg wyzwalający przez widzenie.

 

Vajrasana - Diamentowy Tron w Bodhgaja. W tym miejscu Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie.

Kość z palca Buddy Siakjamuniego. Relikwie Buddów i wielkich mistrzów zaliczają się do obiektów wyzwalających przez kontakt.

Kość przedramienia Guru Czołanga z samoistnie powstałym wizerunkiem Buddy

 

 

XVI Karmapa Randziung Dordże, Ceremonia Czarnej Korony. Podczas Ceremonii Karmapa zakłada na głowę widzialną, fizyczną Czarną Koronę będącą symbolem energetycznego pola oświeconej mocy (Korony Mądrości) - niedostrzegalnego dla zwykłych ludzi - które znajduje się nad głową Jego Światobliwości (Kiedy wiele wcieleń temu Karmapa osiągnął oświecenie 100 000 Dakiń ofiarowało mu koronę uplecioną ze swoich włosów mądrości. Od tej pory każde kolejne wcielenie Karmapy ma ją nad głową - zobaczyć mogą ją tylko istoty o czystej wizji - tak jak. cesarz Chin, Yung Lo, który ujrzawszy ją kazał w 1402r. sporządzić fizyczna replikę, aby inne istoty mogły doświadczyć jej błogosławieństwa. Ci, którzy obecni są na Ceremonii i widza Czarną Koronę, w ciągu kilku wcieleń osiągną oświecenie dzięki sile błogosławieństwa Karmapy (słowo Kramapa oznacza "aktywność wszystkich buddów")

 

Czarna Korona (tyb.shwa nag). Materialna reprezentacja niewidocznej Korony Mądrości (tyb.ranjung chopen)

Jej kształt i ornamenty wyrażają oświecone właściwości Karmapów.

 

Ciało Jego Eminencji Kalu Rinpocze w stanie pośmiertnej medytacji.

 

Zabalsamowane ciało J.E. Kalu Rinpocze pokryte złotem...   i  obecna inkarnacja Rinpocze

 

Relikwie Buddów i Mistrzów są źródłem błogosławieństwa i wyzwolenia dla pokoleń czujących istot:

Relikwie Buddy Siakjamuniego (z lewej)

 

Relikwie Milczącego Buddy - Buddy przeszłości, który pojawił się,  ale nie nauczał:

 

 

Wielka stupa Boudnath, Dolina Kathmandu, Nepal:

 

Wielka Stupa Swajambhunath. Kathmandu.Nepal.

Obchody Losaru (tybetański Nowy Rok). Stupa Boudnath.

Stpy w Tashi Ding

Stupa w Colorado, USA

Budowa stupy jest skomplikowaną i pełną mocy ceremonią, trwającą od momentu poświecenia ziemi pod budowę 

 

Miejsce pod stupę -po skomplikowanych kalkulacjach astrologicznych - jest oczyszczane, następnie lama sypie z kolorowego piasku postać Sai Lhamo -bóstwa ziemi, któremu składa się rytualne ofiary prosząc aby nie stwarzało przeszkód przy budowie, a zamiast tego wspierało ją. Jest to ukłon w stronę lokalnych energii ziemi, które są właścicielami terenu na którym chce się wybudować stupę.

poprzez wypełnianie jej mnatrami, relikwiami, tysiącami małych stup, posążków buddów, cennymi przedmiotami, aż do końcowej ceremonii inicjowania mocy stupy .U góry po lewej: lamowie wypełniąją klejnotami tzw. wazę bóstw bogactwa zawierającą reprezentację oświeconych właściwości Dzambali i innych bóstw przynoszących pomyślność. Dzięki temu stupa rozprzestrzenia moc i zasługę stając się przyczyną wzrostu dostatku, urodzaju i obfitości na terenie gdzie się znajduje  i w całym kraju) Jest to dla praktykujących okazja ofiarowania czegoś cennego i gromadzenia karmicznych przyczyn bogactwa i zdolności usuwania nędzy czujących istot.

 

Po lewej wypełnianie klejnotami wazy Bóstw Bogactwa (Dzambala, Vasudhara)  znajdującej się w podstawie stupy. Po prawej - w ziemi pod stupą, w trójkątnym otworze umieszcza się pudło zawierające symbole wszystkich złych rzeczy i negatywności jakie zagrażają istotom - np. broń wszelkiego rodzaju, itp. co pomaga przezwyciężyć ewentualne wojny i konflikty.

Stupe wypełnia się tysiącami małych stup z wypalanej gliny/gipsu wypełnionych zwiniętymi mantrami

 

 Najpierw jednak błogosławi się je umieszczajac w mandali 

Sercem i kręgosłupem stupy jest srog szing - drzewo życia. Jest to drewniany słup ( ze szlachetnego, iglastego drzewa, np. cedru), u góry wyrzeźbiona jest stupa, u dołu wadżra. Słup pokryty jest specjalnymi mantrami i ma zaznaczone czakramy tak jak w ludzkim ciele. Zawiera relikwie, mantry itp. 

We wnętrzu stupy. Lamowie wypełniają ją rolkami zwiniętych mantr, cennymi i pomyślnymi substancjami tak, aby stupa promieniowała pozytywną energią mądrości i obfitości na całą oklicę.

Wazy bogactwa Dzambali. W miedzianych garnakach zanurzone w topionym maśle (ghee) tkwią ziarna, zioła, klejnoty.

 

 

Niewielkich "drzew życia" używa się do wypełniania posągów.

Specjalne mantry - każda przypisana innej części stupy - kopiuje się na pasy papieru, które następnie spryskiwane są wodą z dodatkiem szafranu, który barwi papier na żółto. Następnie mantry suszy się i zwija. W rolowaniu i obszywaniu zwojów z mantrami przez wiele dni bierze udział cała sangha - jest to radosna i głęboka praktyka. Stupa powinna zawierać miliony takich mantr.

 

 

 

WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIE

Wielka Hala Łagodnych i Gniewnych Bóstw Bardo Przejrzystego Światła

więcej: www.kathok.org.sg

Pierwszy klasztor w Tybecie - Samye wybudowany dzięki błogosławieństwu Padmasambhawy i indyjskiego opata Szantarakszity na życzenie króla Tybetu Trisong Detsena. Na drugim planie święta góra Hepori.

O bogowie i demony, budujcie świątynię,

Z pokorą i zdyscyplinowane, zgromadźcie się tutaj wszystkie,

Aby pracować i spełniać życzenia Trisong Detsena!

...śpiewał Padmasambhawa na szczycie Hepori tańcząc na niebie gniewny taniec wadżry miażdżący wszystkie aroganckie duchy Tybetu, które mogłyby przeszkodzić w budowie.

Posąg Padmasambhawy w Samye

Następnie, z pomocą duchów bez żadnych przeszkód wybudowano Samye. Przyjąwszy  za wzór indyjski klasztor Odantapuri, wzniesiono go wedle wzoru tradycyjnego indyjskiego kosmosu. Główna świątynia, Utse, w centrum miała 3 kondygnacje symbolizujące górę Sumeru. Dolne piętro, które reprezentowało czysta krainę nirmanakaji zbudowano w stylu indyjskim, środkowe reprezentujące sambhogakaje wzniesiono w stylu architektury chińskiej, a górne piętro reprezentujące dharmakaję  w stylu tybetańskim. 

Cztery główne świątynie wybudowane w czterech kierunkach głównej świątyni reprezentowały cztery kontynenty (znajdujące się wokół gury Sumeru), osiem mniejszych świątyń pomiędzy nimi reprezentowało 8 subkontynentów. Dwie świątynie zbudowane na wschodzie i zachodzie reprezentowały słońce i księżyc. W czterech kątach zbudowano 4 duże stupy. Wszystkie te budowle otaczał mur ze 108 małymi stupami. Poza murem stanęły 3 duże świątynie wzniesione przez 3 królowe. Ukończono to w ciągu 5 lat. Guru Padmasambhawa i opat Szantrakszita dokonali ceremonii konsekracji, której towarzyszyły pomyślne i cudowne znaki: wiizerunki bóstw wchodziły i wychodziły ze świątyni jakby były żywe. Z jasnego nieba spadł deszcz kwiatów. Słyszano słodką muzykę, we wszystkich kierunkach promieniowały tęczowe promienie. Wszyscy jedli i bawili się bez ograniczeń. Samje stało się najważniejszym ośrodkiem medytacji kultu, nauk, badań i twórczości piśmienniczej i artystycznej. Było wielką biblioteką, muzeum, i skarbnicą pism, obiektów i bezcennych skarbów tybetańskich oraz tych które przywieziono z Indii, Chin, Nepalu i Azji Centralnej. Wielcy mistrzowie udzielali tam nauk, szczęśliwi uczniowie stawali się zrealizowanymi uczonymi i adeptami, a indyjscy i tybetańscy uczeni tłumaczyli pisma buddyjskie na tybetański./.../ Tam też Szantrakszita ordynował w linii sarwastiwady pierwszych 7 tybetańczyków  na w pełni wyświęconych mnichów.

Tulku Thondup "Tajemne życie Padmasambhawy i jego uczniów" w przekł. Jacka Sieradzana - Seria "Tajemne Teksty Tybetańskie" vol.14, Yungdrung Publishing, Kraków 2124.

 Samye - klasztor zbudowany w kształcie mandali - tradycyjnego wyobrażenia uniwersum, tak jak widzą go bogowie wyższych sfer samsary. Centralna świątynia, Utse, to Góra Meru, w czterech kierunkach 4 kontynenty otoczone każdy dwoma mniejszymi. W kierunkach pośrednich; 4 wielkie stupy.

Po prawej Czerwona Stupa (mChod rten dmar po) w klasztorze Samye. To w niej w 961 roku dwóch hinduskich sadhu odnalazło termę z tradycji Bon: mDo' dus (biografię Buddy Tenpy Szenraba w 24 rozdziałach)

 

Jedna z 4 głównych stup w Samye.

Samye  -  wnętrze

Pustelnia Chimpu obok Samye.

Posąg Guru Padmasambhawy w klasztorze Samye  zwany "Taki jak ja" (kiedy Padmasambhawa zobaczył posąg powiedział: "Wygląda jak ja" poczym pobłogosławił go i stwierdził: "A teraz jest taki jak ja". Historia ta doskonale opisuje w jaki sposób powstają obiekty  obdarzające "wyzwoleniem przez widzenie".

Malowidło ścienne przedstawiające Guru Padmasambhawę w jaskini Samye Chimpu inicjującego swych najbliższych uczniów - przyszłych tertonów (odkrywców term) w Mandalę Kagye: Mandalę Ośmiu Heruków (poniżej)

Jaskinia w której medytował Padmasambhawa. Rzeźba przedstawia go w formie Deła Czienpo - Guru Wielkiej Błogości.

 

 Taktsang w Bhutanie - "Gniazdo tygrysa" , jedno z 8 "tygrysich gniazd" czyli miejsc, w których Guru Padmasambhawa

manifestując gniewne formy  podporządkowywał sobie  lokalne, nieprzychylne Dharmie  potężne duchy. W Taktsang pojawił się jako Dordże Drollo.

Dordże Drollo - gniewna emanacja Padmasambhawy

Samopowstała stupa w świętej dolinie Yolmo, Tybet

 

Święte Miejsca Tybetu :

http://www.kailashzone.org/dolpo/crystal.html

 

Mantry "Om hanu pasha bhara heye soha" i "Om pemo ushnisha vimale hum phat" umieszczane nad drzwiami

oczyszczają negatywna karmę przechodzących pod nimi i chronią przed niekorzystnymi energiami 

Tradycyjnym źródłem wyzwolenia poprzez widzenie są misteria taneczne czam urządzane w tybetańskich klasztorach z okazji ważnych świąt religijnych. Rytualne układy taneczne pochodzą z term lub czystych wizji lamów.

Jego Świątobliwość Gyalwang Drukpa - głowa szkoły Drukpa Kagyu podczas bardzo rzadkiej (zdjęcia te dzieli 12 lat) ceremonii wyzwolenia przez widzenie podczas której Rinpocze wkłada na siebie kościane ozdoby należące przed wiekami do Mahasiddhy Naropy - indyjskiego oświeconego jogina będącego założycielem linii Kagyu.

Najwyżsi tulku, tacy jak J.Św. Dalaj Lama i Gjalła Karmapa (głowa szkoły Karma Kagyu)
uważani są za wyzwolenie poprzez kontakt - widzenie, słyszenie, dotyk, jakikolwiek kontakt z taką Oświeconą Istotą ustanawia niezniszczalny związek karmiczny z Oświeceniem i oczyszcza przeszłe negatywne czyny.

 

Chiny, Wu Tai Shan - Pięć Świętych szczytów pobłogosławionych obecnością Bodhisattwy Mańdziuśri

Wielka stupa w Gajnce ( po lewej)  i relikwia - ząb Buddy (po prawej)

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stupach - kliknij tutaj.

Stupa w Odiyan, USA

Święta Jaskinia Maratika (kliknij)  w Nepalu, gdzie Guru Padmasambhawa medytując wraz z Jeszie Tsogjal osiągnął siddhi Amitajusa

Stupa  - relikwiarz z kością Buddy

Stupy (tyb. czorten), młynki modlitewne (tyb. mani khorlo) i święte miejsca pobłogosławione obecnością oświeconych mistrzów wyzwalają poprzez kontakt. Nawet wiatr owiewający stupę czy jej cień - kiedy dotknie ciała jakiejś istoty obdarza niezliczonymi błogosławieństwami.

 

Posążek Cziangcziub Dordże (mistrza Dzogczen z tradycji ningmapy i bon, odkrywcy wielu term, guru Namkhai Norbu Rinpocze) wykonany własnoręcznie przez mistrza którego przedstawia.

 

Święta góra Kailaś (Tise). Miejsce kultu i pielgrzymek Hinduistów, buddystów i bonpów (którzy nazywają ją "Górą Swastyki) obchodzących ją wokoło (tyb. khora). Wg. tradycji indyjskiej mieszkanie boga Sziwy, wg. bonpów Święta Góra Swastyki, wg. buddystów mandala buddy Khorlo Demczog (skt.Czakrasamwara)

Pielgrzym...

 

Jedno ze świętych miejsc pielgrzymki wokół Góry Kailaś - cmentarzysko Shiva Tsal, gdzie dokonuje się "pochówku przez powietrze" (zwłoki ćwiartuje się i daje sępom jako ostatni akt współczucia zmarłego, wierzy się też że przybywające sempy są emanacjami dakiń mądrości). Wielu pielgrzymów prosi lamę aby wykonał dla nich rytuał Czie - odcięcia ego; w tym celu kładą się na cmentarzysku niczym martwi, podczas gdy lama medytuje grając na bębenku - wizualizuje, że ciało zmarłego przekształca się w nieskończone ofiary, które zaspokajają wszelkie istoty, które oczekują spłaty karmicznych długów (np. zabiet zwierzęta, zawistni zmarli, demony, choroby itp.) Dzięki praktyce Czie choroby znikają, przeszkody przestają istnieć, strach przed śmiercią rozpuszcza się. Jogini praktykujący Czie są z reguły wędrownymi ascetami podróżującymi od jednego cmentarza do drugiego, od jednego nawiedzonego miejsca do innego, często wzywa się ich w przypadku epidemii, gdyż nie imają się ich żadne choroby, przeciwnie - są w stanie zlikwidować epidemię poprzez duchową moc swego urzeczywistnienia nieprzywiązania do ciała. Praktykę tę rozpowszechniła znana tybetańska jogini Maczik Labdryn, uczennica mahasiddhy Padampy Sandzie.

Uczta sępów.

Pielgrzym obracający kołem modlitewnym

 Lamowie praktykujący rytuał Czie

"Słyszałam jak inni rozmawiają, ale nie byłam w stanie odpowiedzieć ani poruszyć się. Kiedy moje ciało stawało się coraz  zimniejsze, moja świadomość wróciła z powrotem na pole kremacyjne. Zobaczyłam jak leżę na skałach zjadana przez sepy. Widziałam dużą, przypominającą kanał rurę ze światła wznoszącą się w niebo przez którą zbliżały się sępy pod skałam pola kremacyjnego zobaczyłam wiele lampek maślanych i torm, które mnich opisywał po południu. Sępy uniosły mnie przez kanał do oczekujących dakiń. Dakinie miały rozmaite miękkie kolory i poruszały się falistym, tanecznym ruchem tworząc barwne spirale. Następnie zabrały mnie do swojej krainy, która nie była niczym trwałym i stabilnym, ale wypełniało ją światło Poczułam że w końcu znalazłam się w miejscu którego szukałam całe życie. Dakinie prosiły abym została tam z nimi.

W międzyczasie odkryto że moje ciało stało się zimne. Karla, Leila i Sierab zebrały się wokół mojego ciała i próbowały przywrócić mnie do świadomości. Karla zaczęła dmuchać na moje czakry, i to przywróciło mnie do życia. Kiedy sie w  końcu przebudziłam, zdałam sobie sprawę, że gdybym umarła, byłoby to nieszczęście dla moich dzieci, dla których mam ciągle wiele do zrobienia w  tym życiu. Przypominając sobie piękno miejsca, w którym byłam poczułam ogromny smutek, łzy popłynęły mi z oczu obfitymi, cichymi falami. Kiedy następnego dnia obudziłam się czułam się inaczej niż zwykle. Przestałam się bać śmierci. Z nowym poczuciem jasności zaczęłam patrzyć na moje życie. Przeszliśmy krótki odcinek jaki dzielił nas od Terdrom. oprowadzono nas po okolicy i pokazano jaskinie i szczelinę w niej jaką zrobiła bogini strażniczka Apczi, miejsce w którym Padmasambhawa zrobił dziurę swoim trójzębem, a także dwa odciski stóp Jeszie Tsogiel; jeden w obuwiu drugi boso. Odcisk gołej stopy jest szczególnie wyraźny; widać nawet ślady paznokci./.../ Ani Puntsog poprowadziła nas na znajdujące się za gorącymi źródłami wzgórze ku jaskini Padmasambhawy i Tsogyel, gdzie żyje emanacja Jeszie Tsogiel, Kandro Tenzin Czodron. Mówi się, że lata nad doliną okrywając się szalem jak skrzydłami./.../ Widziała jak się zbliżamy. Była niska, miała jeden ząb z przodu, małe, jasne, chłodne, górskie oczy oraz długie splątane włosy, a na sobie poplamioną ciemnokasztanową szatę.../.../

Tsultrim Allione: "Pielgrzymki, doświadczenia, wizje",    zaczerpnięte ze "Smoka Wadżry"- wydawanego ongiś przez Jacka Sieradzana w Krakowie powielaczowego periodyku buddyjskiego.   

Maczik Labdron - mistrzyni Czie

 

Jezioro Manosarowar znajdujące się opodal Kailasy. Wg tradycji każda święta góra (zasada męska) ma swoją żonę - jezioro - (zasada żeńska). Manosarowar jak przystało na święte jezioro "zaludniony" jest przez wiele bogiń, istot wężowych Naga i duchów.

 

 

 

 

"Gdy Dharma Buddy będzie miała 5000 lat Jego (Buddy) relikwie, gdzie indziej nie szanowane powędrują tam, gdzie ludzie nadal będą im oddawać należna cześć, ale z biegiem czasu także i te miejsca zanikną. W chwili gdy Dharma wszędzie zostanie zapomniana wszystkie relikwie, i te znajdujące się  w świecie nagów, i te, które są w  świecie Brahmy, zgromadzą się pod drzewem bodhi (pod którym Budda osiągnął oświecenie), utworzą obraz Buddy i /.../ w jego postaci) będą głosić Dharmę, ale żaden człowiek jej nie usłyszy. Wszystkie devy /istoty o subtelnych ciałach ze światła zamieszkujące wyższe poziomy (nieba) samsary, długowieczne i eteryczne ale nieoświecone/ dziesięciu tysięcy światów zgromadzą się aby słuchać Dharmy i  wiele tysięcy wejdzie na ścieżkę. Te będą głośno rozpaczać: "O devy, już za tydzień /.../ (Budda) osiągnie całkowitą nirwanę". Będą też płakać: "A zatem nastanie dla nas ciemność". Potem zaś relikwie wytworzywszy ciepło same spalą ów wizerunek nie pozostawiając szczątków...

 

Anagatavamsa

 

  Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha

(ujrzenie mantry Hanu oczyszcza negatywną karmę zgromadzoną przez 300 mln eonów)

OM MANI PEME HUM . Oby wszyscy, którzy widzą, pamiętają, rozmawiają lub wejdą w  jakikolwiek kontakt z tą stroną osiągnęli wyzwolenie z samsary a do tego czasu doświadczali szczęścia praktykowania Dharmy, spotykania lamów i wolności od wszelkich przeszkód i zaciemnień. Oby cieszyli się dobrymi odrodzeniami, błyskotliwą inteligencją, fizycznym pięknem, splendorem równym bogom,  zdrowiem , bogactwem oraz nidualną mądrością i błogosławieństwem buddów. OM MANI PEME HUM. Całą zasługę dedykuję szczęściu wszystkich istot, szybkiemu powrotowi CR Lamy i usunięciu wszelkich przeszkód w aktywności Jego regentów Dharmy oraz  dobremu  zdrowiu M.G. Niech wszystkie życzenia spełnią się dzięki mocy dharmadhatu ,  współzależnego powstawania i błogosławieństwu buddów. Niech tak się stanie.

Kynzang

relics, tadrol tadrol tadrol liberation through seeing, liberation through seeing great liberation through seeing, liberation mantra,samye samye padmasambhawa samye monastery kagye kagye kagyestupa boudnath,buddha kailsh guru rinpochemandala stupa relic buddha relic buddha relics buddha relics samye chimpu samye chimpu samye chimpu samye chimpu padmasambhava guru rinpoche liberation through seeing